Barcelona Cultura

Notícies

OBSERVADORS DEL MAR A LA BARCELONETA

Mostreig de Plàstic 0 a la platja de la Barceloneta. 24 de novembre.

Alumnes de Primària de l’Escola Alexandre Galí de Barcelona recullen mostres de macroplàstic i microplàstic a la platja.

DIA DE LA CIÈNCIA CIUTADANA

Divendres 18 de novembre, Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart, de 10 a 18 h

Per tercer any consecutiu se celebra aquesta jornada en la que es donen cita els principals actors de la ciència ciutadana per posar en comú experiències, bones pràctiques, coneixements i reflexions.

RIU.NET AL BARÓ DE VIVER

Presentació dels resultats a veïns i familiars. 16 de novembre.
Presentació pública pel Dia de la Ciència Ciutadana. 18 de novembre.

Alumnes de l’Institut Doctor Puigvert i investigadors de RIU.net analitzen plegats les dades recollides al tram baix del riu Besòs i divulguen el seu estat ecològic.

CITI-SENSE-BCN A LA NOVA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

Mesura de la qualitat de l’aire. 10 de novembre.
Presentació del projecte amb motiu del Dia de la Ciència Ciutadana. 18 de novembre.

Alumnes de 2on d’ESO de l’Institut Ernest Lluch mesuren la qualitat de l’aire i pel Dia de la Ciència Ciutadana donen a conèixer la seva recerca i hipòtesi de partida.

MOSQUITO ALERT AL BON PASTOR

Taller de presentació i mostreig. 8 de novembre, de 19 a 21h, Centre Cívic Bon Pastor.

El veïnat del Bon Pastor coneix el mosquit tigre, els problemes que genera i utilitza l’aplicació per a mòbils del projecte per “caçar” exemplars pel seu barri.

BEE-PATH A LA MATERNITAT I SANT RAMON

Presentació del projecte al veïnat. 27 d’octubre, Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”.
Sortida de mostreig. 3 de novembre, Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”.

Veïnes del grup de gent gran es familiaritzen amb l’aplicació mòbil i generen dades dels patrons de mobilitat de les persones en l’entorn urbà.

CITI-SENSE- BCN A LA NOVA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

Presentació de Citi-Sense- Bcn a l’alumnat. 25 i 27 d’octubre

Científics de l’Institut de Salut Global de Barcelona ensenyen a l’alumnat de Tecnologia de segon d’ESO de l’Institut Ernest Lluch a mesurar la qualitat de l’aire amb sensors per a telèfons mòbils i a analitzar les dades.

OBSERVADORS DEL MAR A LA BARCELONETA

Tret de sortida de Plàstic 0 d’Observadors del Mar a les escoles. 20 d’octubre a l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).

Alumnes de 6è de Primària de les escoles Mediterrània i Alexandre Galí emprenen la campanya de detecció i seguiment de residus plàstics a la platja de la Barceloneta. El tret de sortida el posa la presentació del projecte, la lectura de la Declaració de Lanzarote contra el plàstic a la mar per part de l’alumnat i la manifestació pública “La Barceloneta diu Plàstic 0”. 

FLORA URBANA I AL·LÈRGIES AL GUINARDÓ

Presentació de Flora Urbana i Al·lèrgies. 13 d’octubre, 19.30 al Centre Cívic Guinardó. 
Mostreig al barri. 15 d’octubre, de 10.30 a 12.30 h

De la mà d’investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, veïns i veïnes del barri aprenen a identificar les principals plantes que causen al·lèrgies, el període en què floreixen i alliberen el seu pol·len.

BEE-PATH A LA MATERNITAT I SANT RAMON

Gimcana de festa major “Investiguem les Corts”. 7 d’octubre, d’11 a 14h

Orientats per investigadors de la Universitat de Barcelona diversos col·lectius participen en l’estudi dels patrons de mobilitat de les persones i l’ús que es dóna als espais de barri mitjançant l’aplicació Bee-Path per a dispositius mòbils.

RIU.NET AL BARÓ DE VIVER

Presentació de RIU.net a l’alumnat. 30 de setembre
Mostreig al riu Besòs. 7 d’octubre

Estudiar les característiques d’un riu, del seu bosc de ribera i dels éssers que hi viuen dóna informació del seu estat ecològic. Científics de la Universitat de Barcelona ensenyen a l’alumnat de Tecnologia de segon d’ESO de l’Institut Doctor Puigvert a mesurar aquestes variables, a introduir-les a l’aplicació RIU.net i a divulgar les conclusions de la seva recerca.

OBSERVADORS DEL MAR A LA BARCELONETA

Presentació de Plàstic 0 d’Observadors del Mar al professorat. 28 de setembre al Centre Cívic Barceloneta
Sessió de formació per al professorat. 5 d’octubre al Centre Cívic Barceloneta

En el marc del programa Barceloneta Proa a la mar i de la mà de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), amb la col·laboració del Museu Marítim de Barcelona, diversos centres educatius del barri uneixen esforços per realitzar un seguiment periòdic de la presència de plàstics a la platja i emprendre accions ciutadanes per aturar aquest problema.

Citizen Science Day

For the third consecutive year, Citizen Science Day will be celebrated on Friday, November 18. Over the course of the day, leading members of the citizen science community will meet at the Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” community centre to share experiences, good practice, knowledge and opinions.

A wide range of activities will take place during the day, including technical sessions, talks and lectures, presentations, a project fair and a safari featuring several examples, open to all, enabling participants to learn about different lines of research in which they are invited to cooperate.

Programa 3r Dia de la Ciència Ciutadana

Presentation

Through six citizen science projects, residents in six Barcelona neighbourhoods will carry out real research with direct impact on their area of residence. The city’s community centres are the epicentre for meeting, preparing and discussing these projects, which involve a number of different associations. The objective of Citizen Science in the Neighbourhoods is to promote the practice of participative science that can provide a response to the concerns of the people of Barcelona.

The initiative, launched by the Office for Citizen Science ―a centre established by Barcelona Institute of Culture― is organised in cooperation with the city’s network of community centres and a number of research groups.

Six projects for six neighbourhoods

Citizen science is scientific research that is made possible only by the cooperation and participation of non-experts. These are projects in which citizens play an indispensable, key role in all or part of the research. The city can become a space for action, participation and change as knowledge is generated by all and for all, from the very start of activities.

Beginning in October 2016, residents from the Barceloneta, Esquerra de l’Eixample, Maternitat i Sant Ramon, Guinardó, Bon Pastor and Baró de Viver neighbourhoods will take part as researchers in real science projects that also reflect their concerns. With the active involvement of members of the general public and the facilities provided by digital technologies, the aim is to make it possible to engage in participative community research that encourages people to think, gather evidence and engage in activities revolving around social and environmental issues.

Citizen Science in the Neighbourhoods is organised around a common procedure that includes the following steps:

 • Posing a challenge. A social, environmental or health issue that affects the neighbourhood and mobilises community centres, schools and different groups and associations. The challenge is based on a research question, a hypothesis.
 • Data gathering. Fieldwork and analysis aimed at finding a response to the initial question, using tools, resources and support from existing citizen science projects.
 • Results and interpretation. The results, including input from other citizen science projects, are studied and discussed collectively.
 • Action. The research process is presented to the public, along with recommendations for the adoption of new policies that provide an effective response to the concern that motivated the project in the first place.

Local residents

Local residents are the main players in Citizen Science in the Neighbourhoods. Without their knowledge, reasoning and technology, achieving the objectives of the research projects would be an impossible goal. Input from citizens can help to increase knowledge of aspects of the environment that can then be studied and scientifically researched. The inhabitants of a neighbourhood have access to information that scientists are not always able to gather and, moreover, can find ways of resolving issues and undertaking action to improve quality of life in the city.

The state of health of the River Besòs as it passes through Barcelona, and of the sea and beaches along our coastline, the quality of the air we breathe in the city, allergies caused by pollen from plants in parks and gardens, the presence of exotic and indigenous mosquito species and patterns of mobility among citizens, among others, are the subjects chosen for citizen science study projects in the neighbourhoods. These are issues that have a direct impact on the lives of the city’s people, and local residents are those who notice changes in their environment and can generate useful information through their day-to- day activities. In this way, ordinary citizens are able to make observations and measurements, share them and start a dialogue with the scientific community. Their input is indispensable.

The neighbourhoods and the community centres

Barcelona’s community centres, which do much to promote social and cultural activity in the city, are the headquarters of the Citizen Science in the Neighbourhoods initiative. These centres host some of the activities in the programme and also act as places of reference where users can obtain information about the research projects and about citizen science in general.

La Barceloneta

Centre Cívic Barceloneta. Housed in a building that overlooks the sea, the Barceloneta community centre offers a wide range of cultural facilities that also now include citizen science. Today, the Barceloneta neighbourhood is subject to intense human pressure as a result of its development as an important tourist and leisure centre in recent decades. Activity in what was, originally, a fishing and industrial neighbourhood, has gradually come to focus on the service sector, basically hotels and restaurants, tourism and leisure. The Barceloneta neighbourhood is also the entrance gateway to the city for cargo ships and, in a more recent development, large cruisers, which dock in the city’s port every day. All this activity has an impact on the beaches and ecosystems along the sea front. The local residents are aware of this impact, which is highlighted by the Observadors del Mar (Sea Observers) project, and most specifically, through the compilation of data on the presence of plastics and microplastics on the beach. The project was launched by the Barceloneta Proa a la Mar community initiative, which coordinates educational activities in the area, particularly through work in cooperation with schools in the neighbourhood.

La Nova Esquerra de l’Eixample

Centre Cívic Urgell. Housed in the Teresa Pàmies Cultural Centre, in the heart of Barcelona’s Eixample district, this community facility devotes part of its activity to research, mainly in the fields of health and biomedicine. The streets of the Nova Esquerra de l’Eixample neighbourhood and the Eixample district in general are among the city’s main thoroughfares. The large numbers of motor vehicles that circulate around the area are a source of noise and air pollution that today represents one of the main issues that require resolution in the field of the environment and public health in our city. Air quality can vary from street to street, from day to day and even from hour to hour in a single day. The neighbourhood is, therefore, an ideal scenario for gathering data, using sensors for pedestrians as part of the CITI-SENSE- BCN project.

La Maternitat i Sant Ramon

Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart. Located in the Maternitat i Sant Ramon neighbourhood in Les Corts district, this community centre first opened in 1999 and was extended recently, in 2015, by a facility designed to promote social innovation. The neighbourhood has a diversified urban structure, combining an area of high population density with another occupied by facilities such as the grounds of Barcelona Football Club, part of the University Zone and the Tanatori de Les Corts funeral home. As a result, the area provides an interesting setting for studying patterns of mobility. The local residents can generate valuable data for the Bee-Path project, an initiative aimed at identifying the most frequently used routes and unexplored spaces to enable the design of measures regarding the urban system and to improve the neighbourhood.

El Guinardó

Centre Cívic Guinardó. Founded in 1982, this was the first community centre of its type to open in Barcelona. The centre is located in one of the higher areas of the city in a neighbourhood where, originally, there was considerable agricultural activity based on the model of the house and vegetable garden, and which even today contains a considerable number of green spaces. The urban parks and gardens here, including the Serra de Collserola Natural Park and other agricultural and rural areas around the city, release pollen into the atmosphere which causes many cases of allergies among the people of the city every spring. The Guinardó neighbourhood, halfway between the city and nature, occupies a strategic area where local people can take measurements for the Urban Flora and Allergies project. As a result, this initiative leads to the compilation of updated information on the flowering of plants and trees in the city whose pollen can cause allergies.

El Bon Pastor

Centre Cívic Bon Pastor. Located on the banks of the River Besòs in an area with historic ties to to water, the Bon Pastor neighbourhood was once crossed by the Rec Comtal irrigation canal and by several streams that flowed into the river itself. It is precisely in areas with water that mosquitos find their habitat. Some of these insects are indigenous, while others, including the tiger mosquito, are invasive species. This species, which can transmit diseases like chikungunya, has become established in our country, both in rural areas and in highly-populated cities like Barcelona. The local residents in the Bon Pastor neighbourhood have seen the expansion of these insects in the city, and can share their observations regarding its presence in their own closest environment by, for instance, taking part in the Mosquito Alert project, an initiative established to gather information about the presence of the tiger mosquito in the neighbourhood and about its breeding places.

Baró de Viver

Centre Cívic Baró de Viver. Having reopened at a new site in March 2015, this community centre was the first sociocultural facility in Spain to obtain LEED Platinum certification, the highest international recognition for the sustainability of buildings. The centre is a key cultural reference point in the Baró de Viver neighbourhood, on the banks of the Besòs, considered the most highly polluted river in Europe in the 1970s and 80s. In recent years, however, the neighbourhood has witnessed the recovery of the river. Since the creation of the Besòs River Park in 2004, the lower section of the river has been converted into a large urban leisure space where indigenous fauna also lives, making this the ideal scene for conducting the RIU.net project.

The schools

A pioneering initiative organised by several research groups, which launched a series of pilot schemes for citizen science projects in cooperation with schools, revealed the enormous potential that the teachers and pupils who take part in such schemes offer this type of projects.

Based on the results of this previous experience, Citizen Science in the Neighbourhoods pays particular attention to schools. Accordingly, in each of the participating neighbourhoods, at least one school is taking part in the local citizen science project. Groups of boys and girls of different ages play an active role in collecting samples and compiling data.

Apart from the scientific objectives behind each project, experiences like these help to raise these young pupils’ awareness about the issues concerned in each case. Moreover, taking another step forward, they can also set up discussions about possible actions to undertake in the environment of their own schools, their local neighbourhood and the city as a whole.

The participating groups are from the following schools in each neighbourhood:

 • Barceloneta: Escola Mediterrània, Escola Sant Joan Baptista, Escola La Salle, Institut Narcís Monturiol
 • La Nova Esquerra de l’Eixample: Institut Ernest Lluch
 • La Maternitat i Sant Ramon
 • El Guinardó
 • El bon Pastor: Escola Bon Pastor
 • Baró de Viver Institut Dr. Puigvert, Escola L’Esperança

The six projects are all aimed at resolving very different problems.

Observadors del Mar

Observadors del Mar (“Sea Observers”) is a meeting point between citizens and scientists, who research into the current state of the sea together. The group works with the Centre Cívic Barceloneta community centre.

The marine environment is the largest ecosystem on the earth’s surface. The oceans and seas are home to enormous biodiversity, part of it still unknown. They play a key role in climate and form a resource that humans have benefitted from since prehistoric times. However, our everyday life is altering marine ecosystems.

Climate change causes seawater to grow warmer and warmer. Overfishing means that many species are endangered. In certain areas, biodiversity is threatened by the arrival and establishment of exotic invasive species. On the sea bed and on the surface, the oceans are accumulating more and more waste, generated by our activity…

“Sea Observers” provides a meeting point where citizens and scientists can research into the current state of the sea together, a website where people in contact with the marine environment can share their observations and experiences with regard to the phenomena that are generating change in this watery environment.

The website contains data on the distribution and abundance of common species, the appearance of invasive marine species and the presence of effects on the ecosystem (mortality of organisms, sea bed and surface pollution). This data is used in research projects to improve our understanding of the impact that global warming, pollution, alterations of biodiversity, invasions of exotic species and overfishing have on the sea.

http://www.observadorsdelmar.cat

Project promoters
Institute of Marine Sciences, attached to the Spanish National Research Council (ICM-CSIC), in cooperation with Barcelona Maritime Museum

CITI-SENSE- BCN

CITI-SENSE-BCN is a project to monitor pollution using sensors carried by citizens. In cooperation with the Centre Cívic Urgell community centre.

The quality of the air that we breathe has a direct impact on our health and welfare, and the urban environment is where citizens are most exposed to air pollution. Today, more than half of the world’s population lives in the cities, and these are also the areas with the greatest problems of air pollution. Barcelona is one of the cities with the highest air pollution levels in Europe. This is due mainly to motor traffic, industrial activities and maritime transport, as well as, to a lesser extent, to domestic energy consumption. The problem is so great that, according to Barcelona’s Urban Ecology Agency, the city now exceeds the average annual thresholds set by the European Union regarding concentrations of certain pollutants, such as nitrogen dioxide.

Town planning and decision-making to improve air quality require a diagnosis that can identify the causes and effects of pollution in different areas of the city. Although Barcelona already has a centre of analysis and eleven air quality monitoring stations, by extending this measurement network we can help to improve this diagnosis, in terms of both space and time. Moreover, public awareness of air quality is one of the key solutions to the problem, which is caused, in the main, by our habits with regard to transport, to mobility. Although this awareness is growing in our city, there is still a long way to go.

CITI-SENSE-BCN is a project to monitor air quality using sensors integrated into citizens’ mobile phone devices. The participants take the city’s pulse and generate data of scientific interest with a three-fold objective: to promote environmental awareness among the general public; to increase the participation of citizens in decisions concerning the environment; and to provide information on the impact that people can have over the public decision-making process.

http://barcelona.citi-sense.eu/

Project promoter
Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal)

Bee-Path

Bee-Path is a tool to study human mobility. In cooperation with the Centre Cívic Joan Oliver – Pere Quart community centre (Les Corts).

Within a small area in the city or from one country to another, humans move, and they do so following common patterns. Knowing why these displacements take place, when they take place, where most people are concentrated and other aspects about our movements is enormously useful with regard to many social, town planning and economic issues. For example, it enables us to improve town planning, prevent traffic problems, learn about different aspects of consumers’ behaviour at a shopping centre and even trace the routes that a virus may follow as its expands, so that measures can be taken against a possible epidemic.

Today, in the midst of the digital revolution, obtaining information about the movements that we humans make is possible thanks to mobile phones. These can generate anonymous real-time data about our individual location, which can then be collectively analysed in demographic studies such as the Bee-Path project.

Bee-Path is a tool to study human mobility, which is recorded using an application for mobile phone devices. The application, which is activated in specific contexts, provides an automatic analysis of the type of mobility employed by the user, proposing mathematical models to explain the phenomena observed. In this way, it becomes possible, in future, to predict mobility in given contexts. Bee-Path is the result of the work of a multidisciplinary team including physicists, biologists and artists at the Barcelona Lab Office for Citizen Science.

Bee-Path is conducted through the direct, voluntary, conscious participation of citizens, maintaining direct communication with users and providing access to research results. Moreover, the project provides open access to codes and data on experiments for anyone interested in using the resources generated.

http://bee-path.net

Project promoters
Open Systems (University of Barcelona), Dribia Data Research

Flora Urbana i Al·lèrgies

Flora Urbana i Al·lèrgies(Urban Flora and Allergies) is a project that provides information about allergenic plants. In cooperation with the Centre Cívic Guinardó community centre.

In the collective imagination, spring is usually associated with respiratory allergies. Whilst it is true that most plants flower in spring, releasing pollen that causes reactions in many people, research in the field has revealed that allergies can also occur in other seasons due to other species that flower at different times of the year. Moreover, in most cases, allergies are not caused by one plant species, but by several.

In Catalonia, one-and- a-half million people suffer from allergies of one kind or another, 40% of them caused by pollen. Moreover, urban pollution in cities can worsen the symptoms of allergies and increase their incidence. This is, therefore, a public health issue. That is why identifying the allergenic species and the areas and times when pollen is released helps health workers in the task of diagnosis and enables future allergenic episodes to be prevented or palliated.

Flora urbana i al·lèrgies initiative includes Plant*tes, a project in which the participants provide information about allergenic plants in their immediate surroundings and about the phenological state of these (whether their flowers are open or closed, and about their fruit), in order to improve our understanding of the relationship between the environment and allergic illnesses, thereby helping to improve the quality of life of people who suffer from allergies.

http://lap.uab.cat/aerobiologia/ca/

Project promoter
Autonomous University of Barcelona Aerobiological Information Point (PIA-UAB)

Mosquito Alert

Mosquito Alert is a project to research into and monitor the expansion of the tiger mosquito, an invasive species and a vector of diseases. In cooperation with Centre Cívic Bon Pastor.

The tiger mosquito (Aedes albopictus), which was detected on the Iberian Peninsula for the first time in Sant Cugat del Vallès in 2004, is an insect from Southeast Asia. Since its first appearance, it has spread like wildfire all over our geography. An annoying parasite that tends to bite mostly during the day, this mosquito has the capacity to act as a vector for tropical diseases like chikungunya.

Another vector of disease, and a cousin of the tiger mosquito, is the yellow fever mosquito (Aedes aegypti). This insect, generally found in tropical regions, can transmit the Zika virus and other diseases if it has previously bitten someone infected with it. Although the yellow fever mosquito has not yet been found in our country, experts warn of the possible arrival of this new invasive species due to goods traffic and the circulation of people around the world.

Mosquito Alert is a platform based on a mobile application to research into, monitor and control these two species of invasive mosquitos. In the case of the tiger mosquito, the project focuses on monitoring its expansion, whilst measures regarding the yellow fever mosquito centre on its possible detection.

http://www.mosquitoalert.com

Project promoters
”la Caixa” Foundation, Barcelona Public Health Agency

RIU.net

RIU.net is a project to evaluate, simply and intuitively, the ecological state of the River Besòs. In cooperation with Centre Cívic Baró de Viver community centre.

Human beings have learned to use the water in our rivers. This has generated enormous benefits for us, but it has also had a highly negative impact. The construction of irrigation canals, channels and dams has altered the flow of rivers, while discharges of pollutants and urban pressure have the effect of damaging the ecological state of their waters. And in a region like the Mediterranean, where water is scarce, rivers are even more badly damaged by human action.

Despite the work of wastewater treatment stations and efforts aimed at restoration and conservation made over the last few decades, there is still much to do in order to improve the quality of our rivers. This includes, among other measures, broadening diagnoses to ascertain their real ecological state. The morphology of rivers and the species that live in them provide information to this purpose, for they are indicators of ecological quality.

RIU.net is a mobile phone app to evaluate, simply and intuitively, the ecological state of a river and transmit this information to researchers at the University of Barcelona. The data is obtained through a couple of simple tests that can be carried out by non-experts.

Firstly, the user measures the quality of the river from a physical point of view, basically its morphology and hydraulic properties. This test includes such aspects as the type of river course, the section studied and the state of the riparian woodland. In the second test, the participant measures the river’s biological quality based on the macroinvertebrates that live in it – worms, snails, shrimps, insects and so on. A photograph is taken to complete all this information. Using this data, the app generates a quality rating for the river that is represented on a map used by researchers in their work.

http://riunet.net

Project promoter
University of Barcelona Freshwater Ecology and Management (FEM) research group

Observadors del Mar

CITI-SENSE- BCN

Bee-Path

Flora Urbana i Al·lèrgies

Mosquito Alert

RIU.net

Una cita anual amb el llibre de divulgació científica orga­nitzada per CosmoCaixa amb la llibreria Laie, la Biblioteca Sagrada Família i l’Institut de Cultura de l’Ajun­tament de Barcelona, en el marc de la 21a Setmana de la Ciència. A més de la tradicional mostra i l’exposició de llibres amb les principals novetats en literatura de divulgació científica, aquesta nova edició ofereix tallers, documentals, presentacions de llibres i exposicions de per a totes les edats.

Totes les activitats són gratuïtes

LES ACTIVITATS A COSMOCAIXA

Per celebrar la 21a edició de la Setmana de la Ciència, els caps de setmana del 12 i 13, i del 19 i 20 de novembre de 2016, CosmoCaixa ofereix tallers, tastets d’experiments i activitats variades en diversos espais del museu. La celebració d’aquest any coincideix amb la mostra Què m'expliquen els objects mèdics? i la XII Mostra de llibres de ciència a la botiga Laie de CosmoCaixa amb dues presentacions de novetats en llibres de ciència i una visita guiada gratuïta.

RACONS DE CIÈNCIA

Els Racons de ciència, una novetat d’aquest any, tenen com a objectiu afegir el factor sorpresa al visitant. Més enllà de les activitats programades, on es pot apuntar el públic segons els seus interessos. Es realitzen en llocs diferents durant tot el dia sense previ avís. La característica d’aquestes píndoles científiques, dinamitzades per un educador, són la seva brevetat, el component d’espectacle, la seva visibilitat i el plantejament de reptes científics als visitants que els impel·leixi a participar.

Tallers

A partir de les temàtiques definides per la UNESCO sobre els anys internacionals dels Llegums, del Mapa i de l’Entesa mundial, i en el marc definit per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, s’han proposat els tres eixos temàtics a través dels quals desenvolupar sis tallers molt engrescadors per a tots els públics:

 • Llegums! Llenties, cigrons i…cacauets?
 • Mapes! Mil maneres de veure el món
 • Som el que mengem? Laboratori de llegums
 • El futur a les teves mans
 • Fem una brúixola
 • H2OOOHH!

XII MOSTRA DEL LLIBRE DE CIÈNCIA
Del 13 al 22 de novembre, de 10h a 20h
Llibreria Laie

Visita guiada per la Sala de la Matèria
17 i 18 de novembre, 18h

Presentació de dos novetats de llibres de ciència, a les 19h:

 • El ojo desnudo, d'Antonio Martínez Ron (Ed. Crítica- Planeta) 17 de novembre
 • Desafíos del futuro, de Pere Puigdomenech (Ed. Crítica- Planeta) 18 de novembre

Al final de les presentacions es farà signatura de llibres i s’entregarà un val d’un 5% de descompte amb la compra de llibres entre els assistents.

EXPLORA: QUÈ M’EXPLIQUEN ELS OBJECTES MÈDICS?
De 10 a 20h

Exposició on es mostra com els instruments mèdics són utilitzats com a eines que han ajudat a conèixer, comprendre, estudiar i analitzar el cos humà mitjançant la projecció d'imatges, sons o gràfiques. També se subratlla el fet que els objectes formen part del que anomenem patrimoni mèdic, és a dir, que formen part d'una investigació científica extensa d'una cultura que ens parla del passat d'una societat mèdica.

Organitza: Museu d'Història de la Medicina de Catalunya (MHMC)

LES ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA SAGRADA FAMÍLIA JOSEP M. AINAUD DE LASARTE

SKETCHING CRAG
Exposició
Del 25 d'octubre al 17 de novembre
Sala d'exposicions Àlex Garcia

El Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) presenta el seu projecte de divulgació científica amb l'objectiu d'explicar la recerca que porta a terme a través del dibuix al natural, sketching o dibuix ràpid sobre llibreta, que és una modalitat de dibuix que s’ha convertit en poc temps en un fenomen social i artístic. Mitjançant diversos dibuixos i anotacions s’explica de manera didàctica què és i què fa el CRAG.

Presentació del llibre: 10 de novembre, 19 h.

En el marc de l'exposició es presenta el llibre on es plasmarà tota la recerca que du a terme el CRAG.
Organitza: Centre de Recerca en Agrigenòmica

GAIA, LA GRAN MARE
Documental
Dilluns 14 de novembre, 19 h
Sala d'actes. Aforament limitat

Documental científic i divulgatiu que tracta, de manera generalista, de l'origen de la Terra, de la seva evolució fins a l'actualitat i del futur que espera al planeta Organitza: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Biblioteca Sagrada Família.
- Josep M. Ainaud de Lasarte

EXPOSICIÓ DE LLIBRES D’IL·LUSTRACIÓ CIENTÍFICA
De l’11 al 20 de novembre

A la tercera planta de la biblioteca s'exposaran llibres del centre d'interès d’Il·lustració científica, inaugurat l'any passat en col·laboració amb l’Associació Catalana de Comunicació Científica.

BARCELONA CIÈNCIA

El Programa BARCELONA CIÈNCIA vol acostar a la ciutadania l’actualitat científica i facilitar la seva comprensió i la presa de consciència sobre els avenços de la ciència i la tecnologia i les conseqüències per a la societat. Des del 2007 organitza diversos projectes i activitats amb l’objectiu de d’afavorir la participació activa de la ciutadania i el diàleg amb la comunitat científica.

Barcelona és un dels principals protagonistes europeus de la recerca científica i de la innovació tecnològica, una ciutat on es genera coneixement capdavanter per al benefici de la societat. El programa BARCELONA CIÈNCIA posa aquest coneixement a l’abast de tothom amb la participació i la complicitat d’investigadors, tecnòlegs, professionals del món de la divulgació, ciutadans, creadors, emprenedors i estudiants de totes les etapes educatives.

Avui, la recerca i la innovació no es poden concebre sense la implicació de la ciutadania i això passa inevitablement per estrènyer el vincle entre la societat i la comunitat cientificotecnològica. La recerca i la innovació responsables –RRI– han d’implicar a tothom en el plantejament, els processos i els resultats de la recerca sota criteris com l’ètica, la transparència, la igualtat o l’accés obert al coneixement. Sota aquesta perspectiva, BARCELONA CIÈNCIA crea espais d’interacció entre tots els agents implicats en el sistema de ciència i tecnologia i promou el nou plantejament on la recerca avança per la societat i amb la societat. Es tracta de propostes en les qual les persones guanyen cada cop major protagonisme. Un programa de tothom per a tothom

Els objectius

Implicar la societat.
Incrementar la implicació de la ciutadania en la definició de línies de recerca i desenvolupament, així com en els processos de projectes d’investigació a través de la ciència ciutadana. Fer que els ciutadans siguin agents actius, protagonistes del procediment científic.

Formar opinió.
Promoure l’esperit científic, el pensament crític i innovador entre els ciutadans de Barcelona i la seva àrea d’influència, per a una presa de decisions contrastada i raonada davant temes amb contingut científic, sanitari, tecnològic i mediambiental.

Despertar vocacions.
Crear un complement a l’educació que permeti donar a conèixer al professorat els darrers avenços, ampliar coneixement i oferir nous recursos pedagògics. Entre l’alumnat, despertar noves vocacions científiques i tecnològiques a través de l’experimentació, la participació en recerca ciutadana i el contacte directe amb la comunitat investigadora.

Potenciar la creativitat.
Fomentar la sensibilitat artística i creativa que estimuli les idees innovadores, fonamentals per al plantejament de preguntes, el disseny d’experiments, la cerca de solucions a problemes complexos, l’aplicació del coneixement... en definitiva, essencial per al progrés científic i tecnològic.

Contribuir a la transferència de coneixement.
Posar en comú el coneixement científic generat als centres de recerca i universitats amb la indústria i el teixit empresarial per fomentar la cerca de noves oportunitats i la creació de noves iniciatives que contribueixin al progrés social i econòmic.

Projectar la ciutat.
Incrementar la notorietat nacional i internacional de Barcelona i la seva àrea d’influència com a pol de desenvolupament científic i tecnològic d’Europa i de la Mediterrània.

Disseminar el coneixement.
Assajar i explorar nous suports, mètodes i llenguatges divulgatius i treure profit de les tècniques clàssiques.