Eix 4. Cultura popular i sistema educatiu. Adaptació, impacte i presència de la cultura popular en l’educació infantil, primària, secundària, professional i artística, en la comunitat educativa, en l’educació en el lleure i en la formació dels educadors/e

Fòrum d'educació i cultura popular
26 de gener

Start

17:45

End

19:00
Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra