Barcelona reafirma el seu posicionament com a ciutat implicada en l'impuls i el lideratge de polítiques sostenibilistes en l’àmbit internacional. I des d’aquesta pàgina web, l'Ajuntament de Barcelona i més de 800 entitats es volen fer ressò del seu compromís pel clima i donar a conèixer totes les accions que s’estan duent a terme, de manera individual i col·lectiva, per fer front al canvi climàtic.

Barcelona reafirma el seu posicionament com a ciutat implicada en l'impuls i el lideratge de polítiques sostenibilistes en l’àmbit internacional. I des d’aquesta pàgina web, l'Ajuntament de Barcelona i més de 800 entitats es volen fer ressò del seu compromís pel clima i donar a conèixer totes les accions que s’estan duent a terme, de manera individual i col·lectiva, per fer front al canvi climàtic.

Barcelona reafirma el seu posicionament com a ciutat implicada en l'impuls i el lideratge de polítiques sostenibilistes en l’àmbit internacional. I des d’aquesta pàgina web, l'Ajuntament de Barcelona i més de 800 entitats es volen fer ressò del seu compromís pel clima i donar a conèixer totes les accions que s’estan duent a terme, de manera individual i col·lectiva, per fer front al canvi climàtic.

Barcelona reafirma el seu posicionament com a ciutat implicada en l'impuls i el lideratge de polítiques sostenibilistes en l’àmbit internacional. I des d’aquesta pàgina web, l'Ajuntament de Barcelona i més de 800 entitats es volen fer ressò del seu compromís pel clima i donar a conèixer totes les accions que s’estan duent a terme, de manera individual i col·lectiva, per fer front al canvi climàtic.

Barcelona reafirma el seu posicionament com a ciutat implicada en l'impuls i el lideratge de polítiques sostenibilistes en l’àmbit internacional. I des d’aquesta pàgina web, l'Ajuntament de Barcelona i més de 800 entitats es volen fer ressò del seu compromís pel clima i donar a conèixer totes les accions que s’estan duent a terme, de manera individual i col·lectiva, per fer front al canvi climàtic.

Mobilitat

El compromís de Barcelona es reduir en un 21% els desplaçaments amb vehicle privat i les emissions de CO2.

Verd

L'objectiu d'incrementar 1'6 km2 d'espais verds al 2030, és a dir, 1 m2 més per habitant actual.

Energia

El 2030 volem reduïr un 40% les emissions per capita de gasos d'efecte hivernacle, respecte als valors del 2005.

Residus

L'Ajuntament de Barcelona aposta per a continuar impulsant polítiques dirigides a avançar cap al residu zero.

Consum

Avançar cap a un consum conscient que impulsi una economia plural amb criteris de sostenibilitat personal.

Descobreix els projectes engegats en el marc del Compromís de Barcelona pel Clima