El barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes

Els barris de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes

Aquest barri s'estén per un ampli territori de la serra de Collserola, i comprèn tres zones ben diferenciades. El terme de Vallvidrera, a cavall d'ambdós vessants de Collserola, forma part de Sarrià des de que s'hi va agregar, l'any 1890. Les Planes, que inclou els nuclis diferenciats de Mas Sauró, Mas Guimbau i el Rectoret, s'ubica al vessant del Vallès de la serra de Collserola. El Tibidabo era un lloc d'excursions fins que es va obrir la carretera de l'Arrabassada.

Equipaments del barri

Et pot interessar