Esteu aquí

Coneix els barris

Coneix Sant Martí

El districte de Sant Martí acull en un mateix territori el passat i el futur de Barcelona. Aquesta combinació es reflecteix especialment en la transformació de l'antic Poblenou industrial en el nou districte tecnològic. Aquest projecte suposa barrejar l'activitat econòmica (empreses i oficines) amb la formativa (campus universitaris) i la residencial (reurbanització dels carrers i construcció d'habitatges). Una iniciativa batejada com a ciutat compacta que vol ser el referent de la Barcelona del futur. Altres projectes que estan canviant la fisonomia del districte són la prolongació de l'avinguda Diagonal fins al recinte del Fòrum, la remodelació de la plaça de les Glòries, la semicobertura de la Gran Via i la urbanització del litoral, de la Vila Olímpica al Besòs. Tots aquests canvis es concreten en deu barris. Per damunt de la Gran Via hi ha Camp de l'Arpa del Clot i el Clot així com la Verneda i la Pau i Sant Martí de Provençals. En l'antic territori del Poblenou es reconeixen, a més del nucli central, els barris de Provençals, la Llacuna i el Parc, la Vila Olímpica i Diagonal Mar.

Els barris

 • El Camp de l'Arpa del Clot

  La part nord del territori cap a on es va estendre el nucli del Clot era coneguda com el barri de la Muntanya, i comprenia l'actual Camp de l'Arpa i el Guinardó.

 • El Clot

  El nom del barri deriva de la paraula Cros, que significa "fons", i fa referència a terres de conreu situades en fondals.

 • Sant Martí de Provençals

  Fins als anys cinquanta del segle XX, en aquest territori hi havia camps de conreu, unes quantes masies i l'església.

 • La Verneda i la Pau

  El nom de la Verneda fa referència a uns dels arbres que creixen al marge dels rius, els verns. El barri està molt relacionat amb el veí Sant Martí de Provençals.