Encara es poden presentar candidatures als Premis Sant Andreu

Encara es poden presentar candidatures als Premis Sant Andreu

dijous, juliol 27, 2017 - 17:59

Des del passat 24 de juliol es poden presentar propostes de candidatures a la Oficina d'Atenció la Ciutadà (c. del Segre, 24-32).

El guardó té l’objectiu de reconèixer públicament les tasques d’especial rellevància o interès públic, desenvolupades a títol individual o col•lectiu per persones o institucions, dins l’àmbit territorial del Districte de Sant Andreu. La data límit per a la presentació de candidatures que optin al premi finalitza el dia 15 d’octubre de cada any. Per ser considerades vàlides, les candidatures s’han de presentar acompanyades d’un sobre tancat que contingui el currículum amb els mèrits del candidat amb tots els documents que es cregui oportú per tal d’acreditar-los; els sobres s’hauran de lliurar al Registre General del Districte.

El premi pot ser atorgat a títol pòstum sempre que el candidat hagi traspassat en el decurs del tancament de la presentació de les candidatures de l’any anterior i el moment del lliurament del premi. Pel que fa a la justificació i/o argumentació del premi, en els casos en què es basi en l’aniversari d’una data determinada de l’entitat, només es valoraran i es tindran en compte quan l’aniversari coincideixi amb el 10è, 25è o, a partir d’aquest, cada 25 anys.

Una vegada rebudes les propostes de candidatures al premi, s’elaborarà una llista que es farà pública al tauler d’anuncis del Districte, així com a la pàgina web, per a general coneixement i es constituirà el jurat en data anterior al 30 d’octubre. Serà aquest grup de representants dels Grups Municipals i entitats del Districte qui decidirà els premiats de l’edició del 2017. Els guanyadors es donaran a conèixer en un acte que formarà part de la Festa Major del barri de Sant Andreu.

Més informació