Consell de barri de Congrés-Indians

Consell de barri de Congrés-Indians

divendres, maig 4, 2018 - 09:58

La sessió serà al Consell de Barri de Congrés-Indians dimarts, 15 de maig, a les 18’30h, a la sala d’actes del Canòdrom (pl. del Canòdrom).

Aquest és l’ordre del dia de la sessió:

1. Benvinguda de la regidora als presents.
2. Arrenjament de la plaça del Canòdrom i cicle d’activitats Grades Obertes.
3. Mobilitat: accessibilitat Metro Maragall i autobusos.
4. Pla de Renovació Integral de l’Enllumenat.
5. Jardinets de Cienfuegos i eixamplament de la vorera a Cienfuegos/Concepció Arenal.
6. Precs i preguntes.