Informació de les fonts

De dilluns a diumenge de 16 a 22 hores
Diumenges a més, d'11 a 14 hores
De moment no disposa de música

Horari de la font cibernètica

De dilluns a dijous
16 a 18 h - Figura fixa
18 a 22 h - Figura seqüencial

Divendres
16 a 18 h - Figura fixa
18 a 22 h - Figura seqüencial

Dissabtes
16 a 18 h - Figura fixa
18 a 22 h - Figura seqüencial

Diumenges
11 a 12 h - Figura fixa
12 a 14 h - Figura seqüencial
16 a 22 h - Figura seqüencial

Setmanalment es canviarà la figura fixa.
Les vigilies de festius es consideraran iguals que els divendres i dissabtes.
Els dies festius tindran consideració de diumenges.
L'encesa de la il·luminació es realitzarà segons l'horari del crepuscle solar.

La font cibernètica fou inaugurada el 29 d’abril de 1995 junt amb la nova reestructuració del Parc Can Fabra. La font està dotada de sortidors parabòlics i verticals i polvorització amb jocs d’aigua. La incorporació de la música a l’espectacle d’aigua i llums en moviment representa una mostra d’avenç tecnològic d’un espai recuperat del passat. Un programa informàtic tradueix les notes musicals en brolls d’aigua de intensitat i direcció diverses que posteriorment, són corregides per un coreògraf.