Escoles Bressol

Escoles Bressol

Les Escoles Bressol imparteixen el primer cicle d'educació infantil, de caràcter no obligatori, adreçat a nens i nenes d'edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys. L'escolarització dels infants d'aquestes edats aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal. La tasca educativa en les escoles bressol està en mans d'equips de professionals qualificats que, amb la participació de les famílies dels infants, treballen perquè els nens i nenes desenvolupin plenament les seves capacitats. Finalment les escoles bressol acompleixen una important funció social que ajuda a conciliar la vida familiar i la vida laboral. El Districte disposa de diverses escoles bressol

Escoles Bressol