Esteu aquí

En família

Viure el districte sigui quina sigui la teva família

La família és el nucli primari fonamental de la societat, l’àmbit de desenvolupament humà inicial, la cèl·lula a partir de la qual es donen altres espais de relació humana. Els diferents membres de les famílies interaccionen entre si i generen un entorn de convivència que inclou, a més del creixement en valors, el lleure com a aspecte bàsic d’unió afectiva. A Sant Andreu existeix un gran nombre de possibilitats per passar-ho bé en família.

Amb infants

Créixer divertint-se

La infància ocupa un lloc central dins l’atenció a les persones a Sant Andreu, i com pots veure, els més petits tenen un bon reguitzell de possibilitats de lleure i formació.

Amb joves i adolescents

Construir el futur

Des de l’oci fins a ajudes per a l’emancipació i el futur laboral, Sant Andreu ofereix als joves tots els serveis i els espais que necessiten per donar empenta a les seves inquietuds.

Amb la gent gran

Gaudir amb tranquil·litat del temps lliure

El benestar de la gent gran és una de les principals preocupacions del Districte. Per això, a més de les moltes possibilitats de lleure que posa al seu abast, s’han implementat diferents serveis per garantir-ne el confort.