El barri del Bon Pastor

El barri del Bon Pastor

Les primeres mencions del territori que avui ocupa el barri del Bon Pastor són del segle XII, gràcies a l'impuls que donà el Rec Comtal a la indústria molinera i als conreus de regadiu. En la unió del torrent de Sant Andreu amb el d'Estadella va créixer segles després, en successives etapes, el barri del Bon Pastor. Es situava a cavall dels municipis de Santa Coloma de Gramenet i Barcelona, i no va ser fins el 1945 que tot ell quedà integrat en aquest darrer.

Equipaments del barri

Et pot interessar

 • Dades estadístiques

  Població: 12.760
  Superfície (Km2): 1,9
  Densitat (hab/km2): 6.780
  Població per sexe: Dones, 6.330; Homes, 6.430

 • La seva història

  El primer nucli d'assentament en els terrenys que seran posteriorment coneguts com a Bon Pastor van ser el barri de Sanchis i els conreus dels voltants; aquest primer nucli es va anar ampliant amb terrenys que es venien a pams a famílies benestants. Amb l'edificació de les 784 cases barates el 1929 la seva fisonomia va canviar profundament.

 • Festa Major

  El Bon Pastor fa festa major a principi de maig, durant una setmana. Les entitats del barri hi participen activament organitzant tota mena d’actes.