Esteu aquí

Comerç

Tota l'activitat comercial del districte

El comerç ocupa un paper de centralitat en l’activitat econòmica de Sant Andreu. L'estructura econòmica del districte es basa, fonamentalment en els serveis de consum, concretament en el comerç minorista i altres serveis al consumidor, mentre que els serveis destinats a les empreses són poc significatius, i estan representats sobretot en els serveis distributius (comerç a l'engròs i magatzems).