Biblioteques

Biblioteques

Barcelona disposa d'una potent xarxa de biblioteques públiques quer són l'orgull de la nostra ciutat. Les biblioteques del Districte representen un servei de proximitat del màxim interès. La xarxa de biblioteques públiques possibilita l'accés lliure de tota la ciutadania a la informació i el coneixement, i fomenta la lectura. A Sant Andreu, a més, tenim la Bilbioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra que disposa d'un fons especialitzat en còmic.

Biblioteques