Història de Can Fabra


PATRIMONI DE LA CIUTAT

Quan al 1839 en Ferran Puig i Gibert va construir la indústria de filatures al municipi de Sant Andreu de Palomar, comptava amb una de les indústries més importants d'Europa, que al 1884 es consolida com Filatures Fabra. No és fins 1903 que es fusiona amb la casa anglesa J&P Coats i en surt l'empresa Compañía Anónima de Hilaturas Fabra i Coats que monopolitzarà el sector en l'àmbit estatal. A Sant Andreu, l'empresa anirà annexionant tots els tallers i fàbriques de filats (Ca l'Alzina, Vapor de Rec, Vapor del Fil). Can Fabra, també coneguda per Les Filatures o Can Mamelles (per l'important volum de treballadors als quals donava feina, uns 1.500 al 1915), ocupava dues illes entre la Fàbrica de Sant Andreu i la Fàbrica del Rec -ara Can Fabra-. Aquest últim edifici va ser construït al final del segle XIX d'acord amb els models constructius del final del XVIII.

L'Ajuntament de Barcelona adquireix tots els terrenys ocupats per Can Fabra (uns 14.000 m2) enderrocant totes les dependències menys l'edifici central (amb prop de 6.000 m2 de superfície).

ENTRE PAPERS I BITS

El Centre Cultural Can Fabra és un dels projectes emblemàtics de l'Ajuntament de Barcelona al districte de Sant Andreu, i la peça cultural cabdal motor de la nova xarxa cultural del districte. Entrats al segle XXI, les noves eines tecnològiques esdevenen les dinamitzadores d'unes noves pràctiques culturals d'abast popular on el format paper i el format bit conviuen en plena harmonia.

Can Fabra es presenta com el gran centre per a la cultura i per a la recerca i l'intercanvi d'informació, on es viuen experiències relacionades amb la lectura i l'escriptura, la imatge i el so, la plàstica i l'art, el lleure i l'educació. El Centre Cultural Can Fabra alberga al seu interior serveis per a la cultura i la participació de primera magnitud i qualitat.

MODEL DE GESTIÓ

Al llarg d'aquest últim període de temps, el districte de Sant Andreu ha estat dissenyant i desplegant una important infraestructura social i cultural que, des d'una clara concepció de xarxa, està arribant a tots i cadascun dels seus barris. Una xarxa basada en dos models de desenvolupament cultural al territori: la biblioteca i el centre cívic. En tota xarxa hi ha un equipament o programa que actua com a motor impulsor i dinamitzador de la resta de nòduls. A Sant Andreu de Palomar, aquest paper és assumit per tots aquests equipaments emblemàtics:

el Centre Cultural Can Fabra
el Teatre municipal Sant Andreu (SAT!)
el Centre Municipal de Municipal de Sant Andreu – Can Galta Cremat
el Casal de Barri de Sant Andreu 
l’Espai Josep Bota de la Fabra i Coats
la Fàbrica de Creació de la Fabra i Coats
i el Centre Cívic de Sant Andreu

Així, volem impulsar un Programa cultural únic, d'àmbit local però amb projecció de ciutat. Estem segurs que només a través de la col·laboració públic-privat, i amb la complicitat del tercer sector, s'assegura un servei més proper i adaptat a les necessitats i a les expectatives de la ciutadania. En aquest sentit, definim un model de gestió que garanteixi una direcció amb un clar sentit de servei públic de proximitat, i tota la innovació i flexibilitat pròpies del sector privat especialitzat.