La Trinitat Nova

El barri de la Trinitat Nova

El barri de la Trinitat Nova va sorgir durant els anys cinquanta com a conseqüència de la construcció d’habitatges socials a càrrec del Patronat Municipal de l’Habitatge, l’Obra Sindical del Hogar i l’Instituto Nacional de la Vivienda. Té la típica configuració en blocs envoltats d’espais enjardinats, i els habitatges són de dimensions reduïdes. També va patir l’habitual mancança d’equipaments, serveis i comunicacions que caracteritzava els polígons d’aquest període, a més de la mala qualitat d’edificació, especialment pel que fa a l’aluminosi i altres patologies estructurals. Els elements urbans més destacables del barri són el gran parc, en el qual es duen a terme nombroses activitats lúdiques, i el carrer d’Aiguablava, que articula la part alta del barri i l’enllaça, per l’avinguda de Vallbona, amb Torre Baró i tota la zona nord del districte. El barri ha experimentat una gran millora pel que fa a les comunicacions gràcies a l’arribada, l’any 2000, de la línia 4 del metro, amb la nova parada de Trinitat Nova, i gràcies també a l’arribada de la línia 3 en els darrers anys. D’altra banda, la construcció del metro lleuger (línia 11), que neix a l’estació de Trinitat Nova i arriba fins als barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, ha convertit el barri en un punt neuràlgic per a les comunicacions de la zona nord del districte. Des de l’any 2007 es desenvolupa un projecte de regeneració urbana amb criteris de sostenibilitat i qualitat que inclou accions per afavorir el desenvolupament urbà del barri i promoure la millora de vida dels veïns i les veïnes de la Trinitat Nova mitjançant projectes socials i urbanístics cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i l’Ajuntament de Barcelona. En aquest projecte destaca la rehabilitació de la Casa de l’Aigua, que acollirà diversos usos medioambientals. També s’han acabat de construir nous habitatges socials. Recentment l’Ajuntament de Barcelona ha iniciat els treballs per a la implantació d’unes feixes agrícoles i senders practicables al barri de la Trinitat Nova, al districte de Nou Barris. Els treballs, que es fan en col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, permetran configurar un nou itinerari i un punt d’accés nou des del barri fins al Parc Natural de la Serra de Collserola, així com recuperar el paisatge i aprofitar l’activitat agrícola de la zona amb la implantació de feixes actualment en desús. En aquesta línia, també cal destacar el projecte de renaturalització del pont de Sarajevo.

Equipaments del barri

 • La seva història

  La Trinitat Nova és un barri que neix cap als anys cinquanta i seixanta del segle XX amb la construcció d’habitatges socials per a la immigració obrera espanyola que va arribar a la ciutat.

 • Dades estadístiques

  Població: 7.483 habitants

  Superfície: 0,6 km2

  Densitat: 13.363 hab./km2

 • Festa major

  La Comissió de Festes de la Trinitat Nova és la plataforma que coordina les entitats i associacions del barri que participen en la festa major i organitza activitats ben...