Pròrroga per renovar la targeta d'aparcament individual

Pròrroga per renovar la targeta d'aparcament individual

dijous, gener 4, 2018 - 11:43

S’amplia, fins el 27 d’abril de 2018, el termini per poder renovar la targeta d’aparcament individual per persones amb discapacitat. S’han de renovar aquelles targetes emeses abans del febrer del 2014.

La nova targeta incorpora un holograma que evitarà reproduccions i usos fraudulents.

Quina documentació cal aportar?

  • La targeta d’aparcament antiga
  • Una fotografia en color tipus carnet
  • Un document d’identificació original: DNI, NIE o passaport vigent

En cas que es delegui el tràmit a una altra persona, també cal aportar:

  • Una autorització signada per la persona sol·licitant
  • Un document d’identificació original de la persona autoritzada

On cal portar la documentació?

Al Servei d’Atenció al Públic de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) al carrer València, 344, planta baixa.

L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de dilluns a dijous de 15 a 18 h. No cal demanar cita prèvia.

Si necessiten més informació o ser atès en llengua de signes, poden sol·licitar-ho a través del telèfon 93 413 28 09 o  del correu electrònic sap@bcn.cat

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’IMPD, atorga la targeta d’aparcament per facilitar l’autonomia personal de les persones amb discapacitat.