GosSOS a les Corts contra l’abandonament de gossos i gats

GosSOS a les Corts contra l’abandonament de gossos i gats

dijous, abril 12, 2018 - 08:50

De l’11 al 18 d’abril, l’Ajuntament de Barcelona engega una acció de sensibilització sobre l’adopció d’animals de companyia. El Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) va rescatar l’any passat més de 1.400 gats i gossos abandonats als carrers.

Repartides per tota la ciutat, vint figures de formigó pretenen conscienciar la ciutadania i promoure l’adopció i la tinença responsable d’animals de companyia. A les Corts, se’n poden trobar dues: una a la plaça Comas i una altra, que es col·locarà en breu, al carrer Numància amb Deu i Mata. Cada estàtua disposa d’una placa identificadora des de la qual els vianants poden trobar la informació de la campanya, conèixer la història del gos, les dades sobre abandonament i, si ho desitgen, adoptar-lo.

L’adopció d’un animal és la primera opció que les persones i famílies haurien d’escollir a l’hora de pensar en adquirir un animal de companyia. És un acte de responsabilitat, solidaritat i humanitat molt gratificant, tant per qui adopta com per a l’animal adoptat. Un animal no és una joguina i necessitarà que les persones que el tenen al seu càrrec se n’ocupin i en tinguin cura durant tota la seva vida. L’Ajuntament de Barcelona és un referent internacional pel que fa a polítiques de benestar animal, amb un compromís que va començar fa més de vint anys, i és pioner tant a Catalunya com a l’Estat espanyol. El consistori treballa, en diferents línies, per conscienciar la ciutadania en aquesta matèria, per tal que prenguin consciència de les implicacions d’ocupar-se d’un animal i l’atenció i responsabilitat que necessiten.

Durant l’any 2017, el CAACB va atendre més de 1.400 dels 2.000 gossos i gats que es van trobar abandonats. Aquest centre acull els animals sense llar, en garanteix el benestar i gestiona els processos d’adopció per assegurar una bona integració en la nova llar. A més, gestiona un servei d’animals perduts per contribuir al retrobament amb les famílies que els cerquen. Gràcies a les campanyes de sensibilització i promoció de l’adopció, aquesta entitat va aconseguir una llar per a 745 gossos i 516 gats. Tot i això, encara resten més de 200 gossos en acollida, 70 dels quals esperen des de fa més d’un any una oportunitat.

El CAACB posa a disposició de la ciutadania un portal per conèixer els animals que es troben actualment en espera d’una llar i per impulsar-ne l’adopció responsable. A més de la informació sobre el procés i els tràmits necessaris, disposa d’un servei de cita prèvia per visitar el centre.