Museus iprogramació

Dissabte 20 de maig de 2017
Entrada lliure de 19 h a 1 h

MUHBA a la Fabra i Coats

Sant Adrià, 20
08030 Barcelona
Tel. 93 256 21 22
museuhistoria.bcn.cat

CREACIÓ&MUSEUS:

Instal·lació sonora Cant de Calderes
L’objectiu d’aquesta instal·lació, situada al vestíbul de la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, és crear un paisatge sonor, relacionat amb els sons industrials d’altres èpoques. El projecte comporta un temps de recerca i el tractament fidedigne en la reproducció dels sons de la fàbrica, sense deixar de banda la creativitat dels autors. Un projecte de la Fabra i Coats i el màster d’Art Sonor de la UB en col·laboració amb el Festival Mixtur dins el programa Creació & Museus.

Històries cosides
Retaule ubicat al vestíbul de la Fàbrica de Creació Fabra i Coats que permet conèixer a través de la imatge la història, l’activitat productiva i la relació de treball en la fàbrica que va ocupar el recinte.

COM S’HI ARRIBA:

Metro: L1 (Sant Andreu).
Bus: 11, 40, 126 i N9.