Museus iprogramació

Dissabte 20 de maig de 2017
Entrada lliure de 19 h a 1 h

Fundació Suñol

Pg. de Gràcia, 98
08008 Barcelona
Tel. 93 496 10 32
www.fundaciosunol.org

EXPOSICIONS:

«La nit sexual»
Sota el títol «La nit sexual», pres del llibre homònim de Pascal Quignard, l’artista Oriol Vilapuig (Sabadell, 1964) articula les obres en set àmbits i un preàmbul. Dos eixos constitueixen la mostra: per una banda, el que es pot definir com a formes de resistència i supervivència que incideixen sobre certs sentiments de pèrdua i por; i per l’altra, els treballs al voltant de l’erotisme entès com una forma de desbordament entre una voluptuositat extrema, el pudor i l’espant, insistint també en el seu aspecte sagrat i ontològic.

«Camins encontrats: Antoni Miralda. Obres 1977 i 2003-2007»
La Fundació Suñol presenta la segona mostra de «Camins encontrats», un projecte que vol explorar l’abast del sistema expositiu en els vessants de l’anàlisi de l’obra d’art, la seva exposició, els procediments que l’envolten, l’autor i la col·lecció a la qual l’obra pertany, oferint al públic el màxim gaudi estètic i intel·lectual de l’experiència de l’art. El projecte es va iniciar amb l’exposició de dues obres de Joan Rabascall el 2016 i en aquesta ocasió s’analitzen dues obres d’Antoni Miralda realitzades en diferents contextos.

ACTIVITAT:

De 19 a 24 h
Microvisites a la Fundació Suñol
Cada hora. Durada: 15 min.

COM S’HI ARRIBA:

Metro: L3 i L5 (Diagonal).
Bus: 7, 22, 24 i V15.
FGC: Provença.
Renfe: Pg. de Gràcia.
Bicing: Estació 374 (Pg. de Gràcia, 89).