Horta-Guinardó, un dels districtes que requereix més atencions dels serveis socials

Horta-Guinardó, un dels districtes que requereix més atencions dels serveis socials

dijous, març 23, 2017 - 09:42

La primera enquesta sobre les condicions de vida dels usuaris dels serveis socials a la ciutat de Barcelona permet disposar d’informació de gran utilitat per incidir, de manera més eficaç, sobre els dos condicionants principals de la pobresa: l’habitatge i la manca d’ingressos econòmics mínims.

L’enquesta, que l’Institut Municipal de Serveis Socials ha fet a més de 12.300 persones més grans de 16 anys que viuen en alguna de les 6.623 llars consultades, suposa la mostra més gran de què s’ha disposat fins ara sobre el perfil dels usuaris dels serveis socials i s’emmarca dins del projecte de millora d’aquests serveis, que l’Ajuntament ha dissenyat amb el nom d’“Impulsem!”.

L’enquesta recull que els districtes de Nou Barris, Ciutat Vella, Sant Martí i Horta-Guinardó concentren la majoria d’atencions, enfront Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts que són els que menys atencions fan. Disposar d’un habitatge i uns ingressos mínims garantits per fer front a les necessitats bàsiques és la gran preocupació dels usuaris, que han d’invertir entre el 50% i el 70% de la seva renda disponible per pagar l’habitatge i els subministraments d’aigua, llum i gas (111 euros mensuals de mitjana).

L’estudi també ofereix informació específica sobre els col·lectius socials més vulnerables de Barcelona i s’avaluaran de manera més concreta les llars amb menors i amb gent gran. Se n’extreu, per exemple, que la renda neta mitjana per llar dels usuaris dels serveis socials a Barcelona és d’11.611 euros l’any, prop d’una tercera part de la renda mitjana de Catalunya (30.655 euros). Un 75,4% de les llars que acudeixen als serveis socials de la ciutat viuen en situació de pobresa relativa, i el 70,2% d’aquestes persones també es troba en una situació de privació material severa,* enfront del 6,7% de la població catalana en general.

El perfil majoritari de l’usuari dels serveis socials, segons l’enquesta, són dones (72%) d’entre 35 i 54 anys (46,7%) i amb fills a càrrec (49,7%), nascudes a Espanya (56,5%), que no troben feina (65,3%) i sense estudis o amb estudis primaris (62,7%).

Hi destaca la bona valoració que fan els usuaris de l’atenció rebuda dels professionals de l’Institut Municipal de Serveis Socials, amb un 7,6 sobre 10 de mitjana.

* Segons els indicadors de la Unió Europea (indicadors Europa 2020, Eurostat) s’entén com a privació material severa la impossibilitat de fer front a com a mínim quatre dels nou ítems següents: despeses imprevistes de 800 euros; anar de vacances almenys una setmana a l’any; pagar sense endarreriments rebuts relacionats amb l’habitatge i els seus subministraments; fer un àpat de carn, pollastre o peix cada dos dies; mantenir l’habitatge a temperatura adient durant l’hivern; tenir rentadora; tenir televisor en color; tenir telèfon, o bé tenir automòbil.