El Ple del Districte rebutja les agressions feixistes i dona suport a les persones refugiades i al col·lectiu LGTBI

El Ple del Districte rebutja les agressions feixistes i dona suport a les persones refugiades i al col·lectiu LGTBI

divendres, juliol 7, 2017 - 10:10

Altres temes destacats van ser els aparcaments, la gestió del turisme i les actuacions urbanístiques

El darrer Consell del Districte d’Horta-Guinardó, celebrat el 6 de juliol, va començar amb l’aprovació de l’acta del darrer Ple, del 4 de maig, i del nomenament del nou conseller Daniel Briega (CUP), en substitució d’Ariadna Gálvez. Va ser un Consell amb molta assistència de públic, que va omplir la sala Lluís Companys del Districte, i en el que també hi van intervenir membres de plataformes veïnals.

Informe de la regidora

La regidora d’Horta-Guinardó Mercedes Vidal va fer balanç dels dos primers anys de mandat entorn a quatre eixos. En el primer, de drets socials i ciutadania, va celebrar l’obertura de l’escola de música de Can Fargues i va destacar l’impuls d’habitatge social i els punts d’assessorament energètic. Pel que fa l’economia plural, la regidora va remarcar que s’ha tirat un pla de desenvolupament econòmic del districte i que s’està tirant endavant la remodelació de mercats i la dinamització d’eixos comercials.

Sobre ecologia urbana, va recordar que s’està portant a terme actuacions en zones turístiques com el Turó de la Rovira, a més d’intervencions urbanístiques en diversos punts del districte i s’està implementant una millora en la xarxa de busos. Finalment, en l’apartat de participació i transparència, Vidal va recordar que s’està treballant en una millora dels òrgans de participació i que s’està fomentant la participació en actes cívics a l’aire lliure, així com la dinamització de casals i altres equipaments socials.

Núria Carmona, portaveu del PSC, va assegurar que l’entrada del seu partit al govern, ara fa un any, hi ha aportat estabilitat ha ajudat a tirar endavant un lideratge efectiu.

Daniel Briega, conseller de la CUP, va criticar la gestió del conflicte amb TMB i l’externalització del personal.

Manuel Conde, portaveu del PP, va reclamar més inversió en la cobertura de la Ronda de Dalt i va criticar l’augment del turisme.

Xavi Reig, portaveu d’ERC-AM, va criticar les polítiques d’habitatge que duu a terme el consistori i va lamentar la pèrdua d’aparcament en superfície que suposarà la Superilla d’Horta.

Julia Calonge, portaveu de Cs, va destacar que una bona part de la població viu en habitatges sense cèdula d’habitabilitat i va criticar que es tiri endavant la Superilla quan altres barris com el Carmel necessiten més inversions.

Gonzalo Puelles, portaveu del grup Demòcrata, va lamentar que Montbau no hagi estat inclòs al Pla de Barris i va reclamar més habitatge públic de lloguer.

Part decisòria

El Ple va aprovar per majoria simple la proposta d’acord de Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, que regulen l’aparcament a Barcelona.

La segona proposta d’acord plantejava el Pla Especial Urbanístic de concreció del tipus i ordenació de l’equipament del passeig Maragall 295. Es va aprovar per majoria simple.

Proposicions dels grups

 • El grup Demòcrata proposa la realització d’un informe que inclogui les conseqüències de la revisió cadastral per als immobles que passaran d’ús industrial a ús comercial. S’aprova per majoria absoluta.
 • Proposta de Cs de crear un eix de connexió entre barris. S’aprova per majoria absoluta.
 • Proposta d’ERC-AM de presentar els avantprojectes d’obra de la Ronda Dalt i que s’avanci en la cobertura i el soterrament. S’aprova per majora absoluta.
 • Proposta del PP d’adequació del solar del carrer Maurici Vilomara 14, per permetre’n l’ús veïnal i resoldre els problemes de salubritat i seguretat. S’aprova per majoria absoluta.
 • Proposta de BComú amb contingut de declaració institucional per a instar al govern de l’Estat i a la Generalitat a adoptar mesures en relació a l’habitatge. S’aprova per majoria simple.

Precs

 • Prec del grup Demòcrata demanant que la finca coneguda com “La Jungla” pugui tenir un ús i gaudi dels veïns de la Font d’en Fargues i del Guinardó. S’accepta.
 • El grup Demòcrata demana la inclusió d’una partida als pressupostos del Districte per a la instal·lació d’ascensors i escales mecàniques a Montbau, per millorar-ne l’accessibilitat. No s’accepta.
 • Prec de Cs demanant que el govern del Districte realitzi un pla de treball per determinar les millores necessàries a les línies de bus. S’accepta.
 • Prec d’ERC-AM demanant que s’iniciïn els treballs per modificar l’instrument urbanístic més adequat als Tres Turons pel que fa als blocs de pisos per al reallotjament de les famílies que actualment viuen en zona de parc i que es canviï la ubicació de la construcció d’aquestes edificacions. S’accepta. En aquest punt, una plataforma veïnal de Can Baró va intervenir-hi per mostrar el rebuig al pla urbanístic i demanar que es busquin alternatives. La regidora va emplaçar els veïns a una futura reunió on es debatrà la modificació del pla.
 • Prec d’ERC-AM demanant que el projecte de Superilla a Horta s’implementi amb el màxim consens, que prevegi àrea verda en el seu àmbit i la construcció d’un aparcament soterrat al CEM d’Horta. S’accepta.
 • Prec del PP demanant mesures per evitar accidents al Turó de la Rovira. S’accepta.
 • Prec del PP demanant que s’adeqüi la barana de les escales que hi ha a l’alçada del número 120 de la Ronda del Guinardó. S’accepta.

Preguntes

El grup de Cs va preguntar si el Districte disposa d’una estadística de comunicacions de la ciutadania amb l’Ajuntament i quantes es responen i en quin termini es fa. El conseller Pau González va explicar que hi ha una estadística, en va donar les dades, i va informar que una auditoria també ho analitza.

El ple va acabar amb l’aprovació de tres declaracions institucionals, una en resposta a l’agressió feixista que va tenir lloc el mes de juny al barri del Guinardó, una altra en suport i defensa de les persones refugiades i una de suport al col·lectiu LGTBI.