El barri del Baix Guinardó

El barri del Baix Guinardó

El Baix Guinardó és un barri amb personalitat pròpia dins de la gran barriada del Guinardó. Avui té, en la seva major part, una configuració d'eixample, tot i que encara queden alguns petits passatges i racons que recorden els temps passats, quan hi predominaven les torretes amb hortet.
Un dels elements urbans més característics del Baix Guinardó és el Parc de les Aigües. La finca era propietat de la companyia Aguas de Barcelona, que va fer-la servir de jardí, viver d'arbres exòtics, dipòsit d'aigua per al consum de la ciutat i residència del president de la companyia. Aquesta residència era la Casa de les Altures, edifici singular del segle XIX de estil arabitzant, aixecat en un dels extrems de la finca. L'antic jardí va ser transformat en parc públic als anys 70 i la residència, restaurada a finals dels 80, va passar a ser la seu del districte.
Un altre espai recuperat per al barri és el que havia ocupat la caserna militar de Girona. En la dècada dels 90 va passar a ser de propietat municipal per destinar-lo a usos públics: obertura del carrer de Marina, nous jardins Príncep de Girona, diversos equipaments ciutadans, de barri i escolars, i un aparcament públic.

Equipaments del barri

Et pot interessar