El Baix Guinardó

El Baix Guinardó. Eixample, història i caràcter propi

 

Diferenciat del Guinardó clàssic, és un barri amb personalitat pròpia, histò­ricament més proper a la vila de Gràcia. D’oest a est s’estén des del carrer Sardenya fins a l’Hospital de San Pau, pel nord limita amb el barri de Can Baró a l’Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat i pel sud amb l’Eixample a la Travessera de Gràcia.

El Baix Guinardó està marcat per dos fets que van canviar el seu territori: per un costat, l’arribada de la Societat General d’Aigües de Barcelona que va expropiar una part important dels terrenys del barri per instal·lar els di­pòsits per tal d’abastir la ciutat, i per l’altre, el Cinturó de Ronda, que la travessava per la meitat i que va condicionar la seva urbanització. Aquesta va desenvolupar-se majoritàriament a partir de la dècada del cinquanta i articulada a l’entorn de la plaça Alfons X el Savi. Anteriorment havia estat una zona agrícola de muntanya i més tard de petites torretes d’estiueig.

Si voleu accedir a la versió pdf de la publicació que conté el punts d’interès històric del Baix Guinardó, cliqueu aquí [+].

Casa de les Altures i Camí de la Llegua

Casa de les Altures i Camí de la Llegua

Edificada en els terrenys propers als dipòsits de la Societat General d’Aigües, va se projectada pel mestre d’obres Enric Figueres per ser la residència de l’enginyer director de la companyia. Va inaugurar-se l’any 1871, el nom li ve...

Parc de les Aigües

Parc de les Aigües

Inicialment la Casa de les Altures estava envoltada d’uns 15.000 metres quadrats, terrenys que van ser expropiats a diverses finques, sobretot a la de Can Baró, per tal de construir els dipòsits d’aigua. Una part dels terrenys, com a mida de seguritat, van ser utilitzats com a jardí de la casa i...

Passatges de Sant Pere i de Boné

Passatges de Sant Pere i de Boné

Conjunt interessant de casetes i petits carrers que van ser construïdes als anys vint, una part dels quals van ser enderrocats quan va obrir-se a la Ronda Guinardó el carrer Lepant per tal de donar accés als Túnels de la Rovira.

Torrent de Lligalbé

Torrent de Lligalbé

De tots els torrents que travessaven el Baix Guinardó és el que millor s’ha conservat, sobretot en una petita part tocant a Lepant on encara una part del carrer porta aquest nom. Lligalbé és la referència topogràfica més antiga del Guinardó, citat en un document des de l’any 1147...

Mas Casanovas (camp de futbol i barraques)

Mas Casanovas (camp de futbol i barraques)

A la part alta de l’Hospital de Sant Pau es trobava el Mas Casanovas, la seva propietària era Montserrat de Casanovas i Fernández de Landa, que estava casada amb Pere Fargas i Sagristà. Aquests primers cognoms del matrimoni han donat nom a llocs...

Passatge Costa

Passatge Costa

Urbanització de casetes dels anys vint del segle passat d’estil anglès i del mateix model arquitectònic que les del carrer Sant Quintí i les del passatge Tinent Costa ubicades al Guinardó clàssic.

Quinta de Salut l’Aliança

Quinta de Salut l’Aliança

Va néixer com a Mutualitat de Previsió Social del gremi de cambrers de Barcelona com a ajuda en cas de malaltia. Va començar a donar serveis en una petita clínica el 1904 a Sant Gervasi, fins que es va construir a l’any 1917 l’edifici del carrer Sant Antoni M. Claret però llavors ja obert a molts...

Bergnes de las Casas

Bergnes de las Casas

És possiblement el nucli més antic del Baix Guinardó urbanitzat des de mitjans del segle XIX. El lloc era conegut com Poble Sec tot i que era una zona coneguda també com de Lligalbé, ja que va alinear-se amb aquest torrent i fins a principis del segle XX, concretament a l’any 1907, el carrer...

Casernes de Girona

Casernes de Girona

Des de principis del segle XX el “Ramo de Guerra” va anar comprant terrenys en aquesta zona a diversos propietaris, la majoria eren horts, per instal·lar-hi un Regiment de cavalleria, denominat del Bruch i de Girona. A l’any 1923 l’Ajuntament va alinear els terrenys del Torrent de Lligalbé, que...

Troballes arqueològiques a l’entorn Mas Casanovas

Troballes arqueològiques a l’entorn Mas Casanovas

El jaciment arqueològic va ser excavat per J. Colominas i Roca (Institut d’Estudis Catalans) entre els anys 1929 i 1931. Aquests treballs van permetre descobrir les restes d’unes cabanes circulars...