Esteu aquí

En família

Viure el districte sigui quina sigui la teva família

La família, tot tipus de família, és el nucli primari de la societat, l’àmbit de desenvolupament humà inicial, la cèl·lula a partir de la qual es donen altres espais de relació humana. Les persones són el primer objectiu d’actuació del Districte de Gràcia. Des de l’Ajuntament cooperem amb el teixit social i donem un nou impuls al Pla de família de Barcelona desenvolupant programes específics en infància, joves, gent gran i col·lectius vulnerables.

Amb infants

Créixer divertint-se

La infància ocupa un lloc central en l’atenció a les persones a Gràcia. Les actuacions en l’àmbit de la infància es desenvolupen a partir de la tasca feta pels quatre casals infantils municipals.

Amb joves i adolescents

Construir el futur

El programa de dinamització juvenil té per objectiu aglutinar i crear una massa jove participativa al districte de Gràcia. Es potencien les activitats per a joves que ja es porten a terme des dels instituts i altres centres d’ensenyament secundari i des dels centres culturals municipals.

Amb la gent gran

Gaudir amb tranquil·litat del temps lliure

El benestar de la gent gran és una de les principals prioritats del Districte. Per això, a més de les nombroses possibilitats de lleure que posa al seu abast, s’han posat en marxa diferents serveis per garantir-ne el confort.