Reforç del dispositiu de neteja i dels serveis wc

servei de neteja odoritzant de reforç durant la festa Major de Gràcia

El servei de neteja es reforça per tal de mantenir en tot moment el bon estat de neteja dels espais públics on es fan les activitats de la Festa Major d’enguany. El servei de neteja començarà a les 7h cada matí i continuarà a la tarda i sobretot a la nit per tal de fer una neteja en profunditat un cop acabades totes les activitats programades. 

En total treballaran unes 215 persones diàries en un dispositiu que es reparteix en torns de matí, tarda i nit i que suposa un increment del 125% del personal habitual. 

Com a tasques prioritàries, els equips del dispositiu de neteja de la Festa Major duran a terme tasques de neteja amb aigua dels carrers i places, reforç del servei d’aigua amb producte odoritzant allà on s’hagin detectat actuacions incíviques i el buidatge de papereres. Els horaris de recollida de residus s’adapten a les programacions de la festa i als conseqüents canvis forçats en la mobilitat al barri. 

Es preveu la utilització d’unes 1.750 papereres de cartró entre tots els carrers i places, i es reforçarà la recollida selectiva i orgànica. Els carrers disposaran també de bujols per cadascuna de les fraccions de recollida selectiva. Aquest any es distribuiran també per les places punts de selectiva amb papereres de cartró de colors (groc, marró, blau i gris) per a les diferents fraccions de residus.

Cabines sanitàries mòbils

El districte ha revisat la col·locació de les cabines sanitàries mòbils i la seva dimensió per tal d’adaptar-la a les necessitats dels espais i tenir una millor cobertura durant les festes.

Per avançar cap a una festa lliure d'agressions masclistes, s'ha augmentat un 10% el nombre de sanitaris a la via pública i s'han reubicat, amb l'objectiu d'augmentar la seguretat de les persones usuàries. En total, s'hi han instal·lat 95 sanitaris bàsics, 23 d'adaptats i 8 urinaris tipus font. A més, s'ha estudiat la il·luminació de nit en els espais de festa per tal de garantir la seguretat de tots els espais

Localitza'ls al Mapa de la Festa.