Organització prèvia

Bona part dels dispositius previs als dies de Festa Major són a càrrec de la Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana del Districte de Gràcia. I, amb el coneixement del territori i de les entitats, elaboren:

  • El pla de mobilitat. Assessorament tècnic de les ubicacions dels diferents actes vinculats a la festa que se celebren a la via pública respecte dels circuits preferents d’accés als carrers, de la disposició dels vehicles sanitaris de suport a la festa, etc.
  • L’operatiu de la festa. Dispositiu de tancament de carrers: la complexitat de la festa requereix una successió de talls previs dels carrers guarnits (per iniciar els treballs), talls definitius durant el mes d’agost, talls preventius i desviacions durant alguns dels actes com la cercavila o el correfoc).

I durant els dies de Festa Major, es tanca amb fitons tota l’illa principal de la Vila de Gràcia de les 21 a les 5 h de la matinada i el barri es converteix en una gran illa de vianants amb l’accés restringit a vehicles, excepte als aparcaments privats del veïnat. Aquest dispositiu és possible amb el desenvolupament diari d’un sistema de senyalització mitjançant fitons i agents que garanteixen el tancament, i els circuits alternatius. Consulteu la ubicació dels fitons al mapa de la mobilitat.