Mou-te per la festa. Mobilitat i talls puntuals durant els actes

A continuació es recullen les principals afectacions. S'informa prèviament als veïns/es i també es realitza la correcta senyalització d'aquestes afectacions.

Talls dels carrers guarnits

Del 4 al 22 d'agost quedaran tallats al trànsit ininterrompudament els carrers guarnits per a facilitar els treballs de veïns i veïnes en preparar-los per a la Festa. Consulteu els trams afectats al Mapa de la Mobilitat.

Talls puntuals durant els actes

La Guàrdia Urbana organitza un dispositiu de talls previs i obertures de carrer a mida que passen les activitats itinerants (cercavila, correfoc...) per garantir-ne la realització amb total garantia de seguretat.

Dispositiu de fitons

Un dispositiu de fitons tanca el perímetre de la Vila al trànsit de vehicles particulars del dia 15 al 21 d’agost de les 21.00 a les 5.00 h, excepte per al veïnat, per facilitar el desenvolupament de les activitats nocturnes i garantir la seguretat de les milers de persones que caminen per tots els carrers, així com les posteriors feines de neteja.

Consulteu la ubicació dels fitons al mapa de mobilitat