Mou-te per la festa. El transport públic

La xarxa de TMB presta serveis extraordinaris atesa l’afluència massiva de visitants a la festa alhora que promou l’ús del transport públic. Aquests serveis extraordinaris tenen un efecte molt positiu en la sostenibilitat de la festa, ja que si el gran nombre de persones que visita Gràcia no ho fes amb transport públic o a peu, els problemes de mobilitat serien molt difícils de resoldre.

Per afavorir la mobilitat sostenible durant la Festa, s’oferirà servei ininterromput de metro la nit de divendres 17 a dissabte 18 d’agost. La nit de dissabte 18 a diumenge 19, el servei serà ininterromput com és habitual. 

Diverses línies d’autobusos es veuen afectades amb desviacions alternatives a causa d’actes concrets. Si necessiteu més informació, per conèixer l’última hora de les afectacions del transport públic i trobar itineraris alternatius, adreceu-vos al web de TMB.

Al mapa de la mobilitat trobareu les parades en funcionament a la Vila.