Millorem la prevenció als carrers i espais de la festa

Es treballa de manera coordinada amb la Fundació Festa Major i amb els diferents carrers per a la millora progressiva de les mesures de prevenció. En aquest sentit s'ha elaborat un sistema d’organització d’autoprotecció per minimitzar els riscos i establir els protocols d’actuació en cas d’emergència.

S’ha tingut la col·laboració i l'assessorament de tècnics dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) que, mitjançant l’acord de la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència en la matèria, ha permès a l’Ajuntament assumir el seguiment i l'homologació d’aquests plans d’autoprotecció. D’aquesta manera, s’ha afavorit l’agilitat en la tramitació.

Els tècnics dels SPEIS, amb suport del districte, han impartit sessions formatives per omplir de manera personalitzada els formularis i resoldre els dubtes de les comissions de festes de cada carrer. A partir d’un pla de treball estructurat i d'una metodologia participativa s’ha pogut conèixer de primera mà la realitat de la festa: les principals característiques de cada carrer i les seves dificultats definint-ne les millores i recomanacions preventives, el protocol d’emergència en cada cas i la formació bàsica dels responsables.