Lavabos adaptats

El districte ha revisat la col·locació de les cabines sanitàries mòbils i la seva dimensió per tal d’adaptar-la a les necessitats dels espais i tenir una millor cobertura durant les festes. En total, s'hi han instal·lat 95 sanitaris bàsics, 23 d'adaptats i 8 urinaris tipus font. A més, s'ha estudiat la il·luminació de nit en els espais de festa per tal de garantir la seguretat de tots els espais

Localitza'ls al Mapa de la Festa.