La festa sostenible

Reforç de la recollida selectiva

Es tracta d’un dels temes en què la col·laboració amb la Fundació de la Festa Major, a través dels seus carrers i espais guarnits, requereix més complicitat. Any rere any es treballa envers la sensibilització a les comissions de festa que, sovint, es veuen desbordades per l’afluència de públic; per tant, les accions de comunicació envers aquestes accions són imprescindibles.

Des dels Serveis de Neteja i el Districte de Gràcia es promou la instal·lació de bujols de recollida de les fraccions de vidre als espais de festa. La recollida del vidre té lloc en horari de tarda i matinada i es fan repassos en previsió de desbordaments, en funció de les activitats programades.

A més de la recollida selectiva, es promou l’ús de materials compostables en els sopars del veïnat i els gots reutilitzables per utilitzar "dins i fora de la festa". A més, bona part dels guarnits es creen amb materials reciclats, i un cop acaba la festa es recuperen. 

El got retornable 

Aquest any tampoc no es lliuraran gots de plàstic. La Fundació Festa Major de Gràcia, juntament amb San Miguel i Ecofestes, aplicarà el sistema integral dels #gotsreutilitzables a tots els carrers i espais del barri durant la Festa Major. Els establiments de la Plaça de Sol. també s’hi han sumat a la iniciativa 

El got, amb un disseny específic per a la Festa Major, serà distribuït mitjançant un petit dipòsit d'un euro en concepte de lloguer a totes les barres de la Comissió de Festes. Tothom podrà retornar el seu got en el moment de marxar a qualsevol barra de la Comissió i recuperar així el dipòsit. D'aquesta manera, s'evita el seu abandonament.

L'aplicació d'aquest sistema té l'objectiu de reduir l'impacte ecològic i les deixalles en carrers i places. La desaparició del residu del got d'un sol ús també evita l'acumulació excessiva de plàstics en papereres, contenidors i al terra.

Quan finalitzin les festes, tot el got recuperat, net i brut, es retornarà a les instal·lacions d’Ecofestes per ser rentat i empaquetat de nou, a fi que pugui ser utilitzat en pròximes edicions o en altres activitats del barri. 

 

Lliga la Bossa 

És una iniciativa del districte amb col·laboració de la direcció de Neteja i Residus i de les entitats i comerços d’algunes zones de la Vila de Gràcia. Es tracta de fomentar la corresponsabilització d’entitats i comerços en la neteja d’alguns espais. 

Aquestes entitats i comerços lligaran les bosses de les papereres de cartró quan estiguin plenes i les portaran a uns punts acordats amb els serveis de neteja on es recolliran. També substituiran la bossa de plàstic per una de nova. Així compensem els problemes de mobilitat dels serveis durant aquests dies i alhora es responsabilitzen de tenir nets els espais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilització i educació ambiental

Totes les accions d'ambientalització de la festa i de l’ús responsable de l’espai públic pel que fa a sorolls o recollida selectiva van lligades a accions de sensibilització a través de la comunicació i també mitjançant la dinamització amb programació de tallers infantils en coordinació amb el Punt Verd Tabuenca - Guilleries. Moltes d'aquestes activitats són adaptades per a infants amb pluridiscapacitat.

Més informació aquí