La festa cívica

Es treballa de forma coordinada amb la Fundació Festa Major de Gràcia per donar un major impuls a les activitats i programacions diürnes de la festa. Amb el gir cap a una festa familiar es vol recuperar l’esperit originari de les festes. I es programa un seixanta-cinc per cent d’activitats diürnes.

Es treballa de forma coordinada amb la Fundació Festa Major de Gràcia per donar un major impuls a les activitats i programacions diürnes de la festa. Amb el gir cap a una festa familiar es vol recuperar l’esperit originari de les festes. Enguany un seixanta-cinc per cent d’activitats són diürnes.

A més, es programen determinades places per garantir un tipus d’activitats i de públics, i afavorir gaudir d’una festa cívica en convivència amb l’entorn. L’activitat a les places del Diamant, el Sol i la Revolució acaben a la 1.00 de la matinada cada dia i a les 2.30 h els divendres i dissabtes.

I juntament amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona, s'ha ofert a les comissions dels carrers de Festa Major una formació per a la prevenció de l'abús de l'alcohol durant el mes de maig, adreçada a les persones que estan al càrrec de les barres.