La festa accessible

 

Un dels objectius de la Festa Major és que tothom pugui gaudir-la. Per aquest motiu s’ha treballat amb la Fundació Festa Major i els espais de Festa per millorar la seva accessibilitat, tant pel que fa a barreres arquitectòniques, com pel que fa a barreres en la comunicació, de tal manera que tothom, sigui quina sigui la seva diversitat, pugui gaudir i participar de la Festa. 

El primer objectiu ha estat aconseguir que els carrers siguin accessibles per les persones amb mobilitat reduïda. Per poder aconseguir-ho s'ha millorat l’estructura dels carrers amb l’eliminació de barreres arquitectòniques i la pavimentació de carrers en plataforma única. D’altra banda, els carrers han pres consciència d’aquesta situació i han previst que els guarniments, la ubicació de portalades i altres elements decoratius no impedeixin el lliure pas dels vianants.