Gestió de l’activitat

L’activitat econòmica que es desenvolupa de manera paral·lela a la Festa Major de Gràcia és molt important i afecta sobretot les activitats de restauració, hostaleria i també el comerç de proximitat.

El districte ha establert una sèrie de mesures de promoció, impuls, control i inspecció, amb un doble objectiu: d'una banda, ordenar l’activitat i vetllar pel compliment de les normatives vigents i, d'altra, afavorir la promoció econòmica dels agents de proximitat.

Vetlladors

Els horaris de festa als carrers són fins a les 2h en dies feiners i vigílies de feiners, i fins a les 3.30 h els divendres i dissabtes.

A les places del Sol, Diamant i Revolució, l’horari límit és fins a la 1h cada en dies feiners i vigílies de feiners i fins a les 2.30 h els divendres i dissabtes amb l’objectiu que l’activitat no resti públic als carrers, els autèntics protagonistes de la festa.

Com en els darrers anys durant els dies de festa s’autoritzarà l’ampliació de l’horari de les terrasses dels locals de pública concurrència de 20h a 3h o 330 h segons dia laboral o cap de setmana.

Comunicació als establiments

Pel que fa als autoserveis de menys de 150 m2, polivalents alimentaris també de menys de 150 m2, plats preparats i bodegues, se'ls autoritza a ampliar en una hora el seu horari habitual. Del dia 15 al 21 d'agost, aquests establiments ubicats a la Vila hauran de tancar a les 24 h.           

Dispositiu d’inspecció

Durant les festes el districte de Gràcia, conjuntament amb la Guardia Urbana, estableix un dispositiu especial d’inspectors i tècnics de llicències que fan inspecció dels locals pel que fa al compliment de la normativa sobre mesures higienicosanitàries, no-promoció de l’alcohol, compliment horari de l'activitat,... accions de les quals es fa un seguiment diari.

Finalment, previ a la festa, els tècnics del Departament de Llicències i Inspecció supervisen la retirada de sacs de runa, bastides i el correcte tancament de solars privats.

Fires, atraccions i programació d’espais

Els tècnics de llicències s’asseguren que la instal·lació de les atraccions infantils compleixi les disposicions en matèria de seguretat segons la normativa vigent. També assessoren els promotors pel que fa a la ubicació i distribució en l'espai de les diferents atraccions.

D'altra banda, s’organitzen diverses fires comercials:

La plaça de l’Artesania

Lloc: Plaça de la Virreina
Dies: del 14 al 21 d’agost
Horari: de 12.00 a 24.00 h
Mostra d’articles artesans variats i únics venuts pels mateixos artesans i artistes. Tallers demostratius d’oficis.

Fira d’artesants "El Petit Artesà"

Lloc: Passeig de Sant Joan, entre els carrers d'Indústria i Còrsega
Ho organitza: Associació de Veïns i Amics del Passeig Sant Joan
Dies: del 15 al 19 d’agost
Horari: De 10.00 a 21.00 h