El Protocol Festiu

La cultura popular i la tradició festiva són imprescindibles per donar sentit a la festa. El protocol festiu de Gràcia serveix de marc per establir el protocol de les festes del calendari tradicional festiu, les colles de cultura popular i la imatgeria festiva de Gràcia.

Aprovat el 2008 pel Plenari del districte, i pioner a Barcelona, va ser treballat i consensuat per la Comissió de Seguiment del Protocol Festiu, integrada per membres de les entitats organitzadores de les festes i del món associatiu de la Vila.

A través de la seva Comissió de Seguiment del Protocol Festiu, òrgan de participació vinculat a la Comissió de Cultura de Gràcia, fa el seguiment i la valoració dels aspectes relacionats amb les festes, imatgeria festiva i colles. La variació o la proposta d’incorporació d’algun dels elements del Protocol Festiu ha de ser aprovat per la Comissió de Seguiment.

Les colles de Gràcia, a través de la Coordinadora de Colles de Cultura Popular de Gràcia són les encarregades d’organitzar, juntament amb la Fundació de la Festa Major els diferents actes de cultura popular de la festa: cercaviles, correfocs, diada castellera, diada de les colles de cultura, diada de vigílies, etc.

Els Castellers de la Vila de Gràcia són també els encarregats de la programació i del guarnit de la plaça de la Vila de Gràcia.

Des de l’any 2013, la Vila de Gràcia té dos nous equipaments de cultura popular que s’han sumat també a les programacions de la festa:

El districte de Gràcia es reserva diferents espais de la festa per garantir, amb la programació, la qualitat musical i per treballar valors de solidaritat i envers la inclusió i la cohesió social.

La plaça del Sol. La pl. del Folk. És programada per l’Associació Cultural TRAM, que gestiona el Centre Artesà Tradicionàrius. La programació de la pl. del Sol és de música folk i tradicional.*
Més informació

La plaça del Diamant. La pl. del Swing. Gestionada per la Fundació Orfeó Gracienc posen l’èmfasi en els balls de swing, en la música gòspel, les sardanes i les programacions infantils.
Més informació

La plaça de la Revolució. Ha estat l’Espai dels Valors, l’Espai de la Solidaritat  i, enguany, l’Espai del Talent Social, un espai que serveix d’aparador d’entitats compromeses, tendències socials i els valors que promouen. En els darrers dos anys han passat una vintena d’entitats, s’han programat activitats lúdiques i divulgatives sobre la seva tasca, i han arribat a un públic familiar i adult.
Més informació

Protocol festiu complet