El dispositiu de seguretat

L’Ajuntament, mitjançant l'Àrea de Seguretat i Prevenció, reforça els serveis diürns i nocturns amb diferents unitats que presten el seu servei diari a la festa.

Més enllà de vetllar per la seguretat, l’acció policial administrativa va encaminada:

  • Al decomís de llaunes i instruments musicals.
  • La col.laboració amb els serveis tècnics d'inspecció en el compliment de les normatives vigents.
  • La coordinació amb els Mossos d'Esquadra. Es disposa de patrulles mixtes per contactar amb els carrers de la festa i controlar les possibles incidències. Així mateix, un cop acabada l’activitat programada de nit, les patrulles mixtes garanteixen l’entrada dels serveis de neteja i el descans dels veïns i veïnes.
  • La coordinació amb la Fundació Festa Major i associacions dels carrers engalanats pel control i seguiment de possibles incidències.