Accessibilitat

Aquest lloc web ha estat implementat perquè totes les persones, independentment que tinguin una discapacitat o accedeixin al web des de qualsevol navegador, puguin navegar per les pàgines sense trobar-hi dificultats d'accés.

S’han considerat les mesures següents per permetre a l'usuari accedir a tots els continguts i funcionalitats amb més facilitat:

  • Multinavegador: Les pàgines tenen una visualització correcta en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).
  • Navegació coherent: S'assegura la consistència al lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència gratificant a tots els usuaris.
  • Distraccions: S'eviten interferències com el contingut que fa pampallugues, el parpelleig exagerat, l'àudio que comença automàticament i el contingut en moviment.
  • Funcionalitat accessible des de teclat: Funcionalitat independent del dispositiu d'entrada.
  • Estructura: S’han marcat correctament les taules dels calendaris perquè hi puguin navegar usuaris de lectors de pantalla i s’han utilitzat adequadament els encapçalaments i llistes per a la mateixa finalitat.
  • Llenguatge: El contingut es basa en un llenguatge senzill i fàcil de comprendre d'acord amb el públic objectiu del web.
  • Informació basada en el color: Tota informació que es transmet a través del color sempre és comprensible sense l'ús d’aquest recurs.
  • Títols: Els títols de les pàgines esmenten el nom del lloc web i la secció on es troben els usuaris.
  • Idioma: Les pàgines s’han marcat amb el seu idioma corresponent.

El desenvolupament del web de la gestió de les Festes de Gràcia, www.bcn.cat/fmgracia, s'ha basat en la consideració de les pautes d'accessibilitat al contingut en el web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment estan per resoldre en aquest lloc web.

L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició dels usuaris i les usuàries la guia http://w1.bcn.cat/accessibilitat/ca per ajudar a l’accés i a la navegació pels webs de bcn.cat. Si detecteu dificultats d'accés als continguts d'aquest web, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça electrònica accessibilitat@bcn.cat.