La Guàrdia Urbana activa un dispositiu per garantir la fluïdesa del trànsit durant l’Operació Sortida davant les festivitats de la setmana vinent

La Guàrdia Urbana activa un dispositiu per garantir la fluïdesa del trànsit durant l’Operació Sortida davant les festivitats de la setmana vinent

divendres, desembre 1, 2017 - 10:13

  • A partir de demà la Guàrdia Urbana de Barcelona donarà especial cobertura als punts de trànsit que es preveuen més problemàtics de la ciutat i a les Rondes, a més dels vials afectats per obres

 

Amb motiu de la mobilitat circulatòria que es preveu durant les festivitats del 6 i 8 de desembre, la Guàrdia Urbana activa un dispositiu especial per fer front a l’Operació Sortida per fer front al previsible augment de la mobilitat circulatòria els propers dies 1, 2 i 5 de desembre. El dispositiu es farà en coordinació amb el Servei Català de Trànsit i la Direcció de Mobilitat de l’Ajuntament.

L’operatiu especial de mobilitat té com a objectiu reforçar la fluïdesa de la circulació de vehicles donant una especial cobertura als punts de trànsit més problemàtics de la xarxa viària bàsica i a les Rondes, així com als vials que estiguin afectats per obres i puguin incidir de manera important en la mobilitat.

La Guàrdia Urbana prioritzarà el servei de vigilància de trànsit a partir de les 15:00 hores de demà divendres, des de les 09:00 hores del dissabte 2 de desembre, i de les 15:00 hores del dimarts, 5 de desembre.

Durant aquests dies el  cos de policia barceloní efectuarà vigilància en el desenvolupament de la intensitat del trànsit, regularà de la circulació amb l’objectiu de disminuir la congestió de les vies, i adoptarà les mesures adients en cas de retencions, establint desviaments pels vials alternatius fins el restabliment de la normalitat.

Per garantir la fluïdesa del trànsit s’adoptaran mesures concretes com efectuar amb suficient antelació els desviaments de trànsit adients per evitar retencions, evitar els estacionaments incorrectes, s’actuarà ràpidament davant de qualsevol vehicle avariat o accidentat que pugui representar un obstacle a la circulació i s’impedirà el bloqueig de les cruïlles en cas de saturació de vies per facilitar la circulació transversal.

La Guàrdia Urbana també establirà mesures d’ordenació i regulació de la circulació viària coordinades amb el Servei Català del Trànsit (SCT), per donar continuïtat de l’entrada o la sortida del terme municipal de Barcelona, a les mesures que pugui adoptar el SCT (carrils addicionals, restricció de carrils, etc..).

Per altra banda, a través del Centre de Control de Trànsit es posaran en marxa els programes de gestió semafòrica més adients, per adaptar els temps de pas més favorables als sentits de circulació, d’acord amb la intensitat de vehicles en cada moment. Des de la Direcció de Mobilitat es difondran missatges informatius i preventius que faran referència a la seguretat viària i a la fluïdesa del trànsit als panells d’informació del trànsit a les rondes i a la resta de la ciutat.

Finalment la Guàrdia Urbana revisaran que cap obra tingui ocupacions no autoritzades a la via pública que afectin a la mobilitat.