Esteu aquí

Amb qualitat de vida

La xarxa de serveis socials

Perquè Barcelona sigui la ciutat de les persones, la xarxa de serveis socials, estesa al conjunt de districtes de la ciutat, ofereix serveis i prestacions que fixen la llei de serveis socials i la llei de promoció de l'autonomia personal. Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen els ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones. Els serveis socials especialitzats donen resposta a situacions i necessitats que requereixen tecnologies o recursos molt específics: persones drogodepenents, en situació de violència masclista, amb discapacitat, malaltia mental, risc d'exclosió social, etc.