Barcelona Cultura

Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera

9 mesos: novembre 2017 - juliol 2018
Ciutat Vella
#ARTiPARTstperecaterina

Partenaires: Antic Teatre i TRANSlab, Centre de Cultura de Dones La Bonne, Sindillar /Sindihogar, Mescladís i TUDANZAS.  

Artistes acompanyants: Marta Galán i Ana Leitão (arts vives), Marta Vergonyos (audiovisual i performance) i Joan Tomàs (fotògraf). Karina Fulladosa i Isabel Segura acompanyen el procés teòric i reflexiu.

Artistes emergents: Veïnes de Sant Pere, Sant Caterina i La Ribera de 0 a 100 anys

Col·laboradors: Districte de Ciutat Vella, Institut Català de les Dones, Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (Direcció 
de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum), i Regidoria de Feminismes i LGTBI.

Ens proposem cartografiar les tasques relacionades amb les cures que es produeixen, ara i històricament, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera i explorar com s’han anat reconfigurant al llarg del temps. Les cures, naturalitzades com a femenines i no comptabilitzades en termes socioeconòmics, reclamen un nou significat simbòlic que ens agradaria destil·lar a través d’aquest procés de creació col·laborativa.

Dones del barri de 0 a 100 anys, us convidem a compartir aquest camí!

Més informació: xarxa.de.cures@gmail.com

FOTO: CENTRE DE CULTURA DE DONES LA BONNE

Compartir