Presentació de l’activitat formativa a les associacions: l’enquesta Panoràmic i bandes de música.

Fòrum d'educació i cultura popular
26 de gener

Start

15:30

End

16:00
Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra