Mostra de llibres en préstec de temàtica relacionada amb la cultura popular

Provinents del fons de la Biblioteca Poblenou – Manuel Arranz, especialitzada en aquesta temàtica.

Provinents del fons de la Biblioteca Poblenou – Manuel Arranz, especialitzada en aquesta temàtica.

Mostra editorial
25 de gener
26 de gener
27 de gener
28 de gener

Start

10:00

End

21:00

Start

10:00

End

21:00

Start

10:00

End

21:00

Start

11:00

End

14:00
Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra