Lingüistes pel carrer

Produeix: Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris de les Comarques Centrals dels Països Catalans-CEL

Museu Nòmada
25 de gener
26 de gener
27 de gener
28 de gener

Start

18:00

End

20:00

Start

10:00

End

21:30

Start

10:00

End

21:30

Start

10:00

End

14:00
Fàbrica de Creació