Gegantó Ullets de Sant Jaume

Fitxa tècnica

Descripció

Ullets

Construït el 2016 per Robert Bertolín i Xavier Duch

El gegantó Ullets va néixer l’any 2016 perquè els petits de la colla gegantera de Sant Jaume pogués portar i ballar el seu gegantó. La figura va ser construïda per membres de la colla a partir del Guenyo, un dels tres capgrossos que l’any 2011 també havia fet l’entitat. El gegantó va ser anomenat Ullets perquè el que més destaca de la seva fesomia són els seus ulls sortints. L’Ullets representa un petit traginer dels que van treballar en el trasllat pedra a pedra de l’església de Sant Jaume Apòstol quan l’any 1823, amb l’ampliació de l’ajuntament i de la plaça de Sant Jaume, va ser resituada al carrer de Ferran.