Els sabers de les dones del Montsià

Produeix: Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal del Montsià

Museu Nòmada
25 de gener
26 de gener
27 de gener
28 de gener

Start

18:00

End

20:00

Start

10:00

End

21:30

Start

10:00

End

21:30

Start

10:00

End

14:00
Fàbrica de Creació