El caganer

El caganer, la figura més popular del pessebre català. Sabeu que hi ha una associació d’amics del caganer? Descobriràs el procés de creació d’un caganer de la mà d’especialistes.

Produeix: Associació Amics del Caganer

Museu Nòmada
25 de gener
26 de gener
27 de gener
28 de gener

Start

18:00

End

20:00

Start

10:00

End

21:30

Start

10:00

End

21:30

Start

10:00

End

14:00
Fàbrica de Creació