De pagès a típic: 100 anys dels vestits de l’Esbart Català de Dansaires

Produeix: Esbart Català de Dansaires

Museu Nòmada
25 de gener
26 de gener
27 de gener
28 de gener

Start

18:00

End

20:00

Start

10:00

End

21:30

Start

10:00

End

21:30

Start

10:00

End

14:00
Espai Josep Bota