Consell Parroquial de l’Església de Nostra Senyora de Gràcia de la Granadella

Produeix: Consell Parroquial de l’Església de Nostra Senyora de Gràcia de la Granadella

Museu Nòmada
25 de gener
26 de gener
27 de gener
28 de gener

Start

18:00

End

20:00

Start

10:00

End

21:30

Start

10:00

End

21:30

Start

10:00

End

14:00
Fàbrica de Creació