40 anys dels grups de foc de Barcelona i 35 anys gaudint del drac

Produeix: Cases de la Festa i Associació Cultural el Drac de Gràcia

Museu Nòmada
25 de gener
26 de gener
27 de gener
28 de gener

Start

18:00

End

20:00

Start

10:00

End

21:30

Start

10:00

End

21:30

Start

10:00

End

14:00
Fàbrica de Creació