Esteu aquí

Qui som

Versió per a imprimirSend by emailPDF version
El Servei de Convivència HG de l’Ajuntament de Barcelona, som un Servei que pertany al Districte d’Horta Guinardó que neix amb l’encàrrec de treballar per la convivència i la cohesió social del Districte, per tal que aquest sigui entès com un lloc divers i d’encreuament cultural.
 
És per això que s’alinea amb el model de referència proposat, tant del Pla de Ciutadania com del Programa BCN Intercultural;  adoptant i adaptant els principis i les línies de treball proposades. En aquest sentit, desplega la seva intervenció incorporant les diferents dimensions de la interculturalitat:
 
- La igualtat d’oportunitats i drets.
- El foment d’interacció positiva, impulsant les relacions personals i col•lectives en la diversitat.
- La promoció i el reconeixement de la participació diversa.
- El foment del sentiment de pertinença, perquè les persones creïn vincles d’arrelament allà on viuen.
 
Així doncs, amb la mirada posada en el reconeixement d’un Districte intercultural, divers, que conviu i construeix de manera conjunta, el Servei, en funció de les necessitats i demandes dels equipaments, dels professionals i amb i per la ciutadania, ofereix:
 
- Treball en grup, dinamitzant grups d’empoderament adreçats a col•lectius específics (joves, dones i persones grans).
 
- Intervenció comunitària, apropant recursos de la Xarxa BCN Antirumors i generant processos de treball comunitari i de mediació intercultural.
 
 
:Les nostres Xarxes Socials:
 
Benvinguts i benvigudes!!